עדאלה למשרד החינוך והאוצר: יש לפעול לתקצוב מלא של בתי הספר הכניסייתים

בתי ספר הכניסייתים אינם זוכים ליחס שוויוני ממשרד החינוך ומשרד האוצר, ולמעשה מופלים בהשוואה לבתי ספר חרדים, המסווגים גם הם כבתי ספר מוכרים לא רשמיים

מרכז עדאלה פנה היום, 27.5.15, לשר החינוך, נפתלי בנט, ולשר האוצר, משה כחלון, בדרישה כי יפעלו לתקצוב מלא של בתי הספר הכניסייתים במערכת החינוך הערבית. בתי הספר אלה, שהם במעמד בתי ספר מוכרים אך לא רשמיים, נהנים מתקציב של מקסימום 75%, אך בשנים האחרונות קיצץ משרד החינוך באופן משמעותי בתקציבים המועברים לבתי הספר, בשיעור נומינאלי של קרוב ל-45% בעשור האחרון. בנוסף, משרד החינוך הגביל לאחרונה באופן משמעותי את התשלומים שניתן לגבות מהורים. התפתחויות אלו גרמו לפגיעה חמורה בבתי הספר השייכים לכנסייה.

עו"ד סאוסן זהר ומונא חדאד ממרכז עדאלה ציינו במכתבן כי בתי הספר הכניסייתים משרתים מספר רב של תלמידים ערבים, ומהווים עמוד תווך מרכזי במערכת החינוך הערבית. "כיום ישנם כ- 47 בתי ספר השייכים לכניסייה הפועלים ביישובים ערבים וערים מעורבות. בבתי ספר אלו לומדים כ- 30,000 תלמידים ערבים המתחלקים כמעט שווה בשווה בין נוצרים למוסלמים. כמו כן מעסיקים בתי ספר אלו כמעט 3,000 מורים."

בנוסף, ציינו עורכות הדין זהר וחדאד כי ההישגים הלימודיים של תלמידים הלומדים בבתי הספר הכניסייתים הינם גבוהים במיוחד. ממחקר שפרסם משרד הכלכלה בדצמבר 2014 עולה כי  ממוצע שיעור הזכאים לתעודת בגרות בכלל בתי הספר הכנסייתיים המובילים עומד על 95% לעומת 90% בבתי ספר יהודים המוגדרים טובים וממוצע שיעור הזכאים לבגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות בקרב בתי הספר הכניסייתים המובילים עמד על 93.2% לעומת 86.3% בקרב בתי הספר היהודים המוגדרים טובים.

למרות זאת, בתי ספר הכניסייתים אינם זוכים ליחס שוויוני ממשרד החינוך ומשרד האוצר, ולמעשה מופלים בהשוואה לבתי ספר חרדים, המסווגים גם הם כבתי ספר מוכרים לא רשמיים והשייכים לרשתות מרכז החינוך העצמאי ומרכז מעיין החינוך התורני, והזוכים לתקצוב מלא או כמעט מלא. לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, תקציב השעות בבתי הספר ברשתות החרדיות הנ"ל מגיע לכדי 90%, ואילו בתי הספר המוכרים לא רשמיים (כמו הכניסייתיים) מגיע שיעור התקצוב הממשלתי המקסימאלי לכדי 75%. יתר על כן, לפי נתונים שפורסמו ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת בחודש יולי 2013, עולה כי בתי ספר ברשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני מקבלים 100% מימון עבור שעות הוראה נוספות הכוללות תפילה, פיצול כיתות, שיפור הישגים זאת לעומת בתי ספר הפרטיים האחרים שתקצובם המקסימאלי עבור שעות הוראה נוספות מגיע לכדי 75%.

בסיכום מכתבן מציינות עורכות הדין זהר וחדאד כי הדברים מעידים על אפלייה לרעה נגד בתי הספר הפרטיים הכניסייתים, ודורשות כי משרד החינוך ומשרד האוצר יפעלו למיגור האפלייה ביניהם, ויאפשרו בכך את תפקודם התקין של בתי הספר הכניסייתים. בכך מצטרף מרכז עדאלה לדרישות נציגי בתי הספר הכנסייתיים ואשר בגינן הפגינו היום, 27.5.15, מול משרד החינוך.