עדאלה פנה לשרה רגב: הקפאת התמיכה הכספית בתיאטרון אלמידאן מזכירה תקופות אפלות

מרכז עדאלה ותיאטרון אל-מידאן: "לא מספיק שההחלטה פוגעת בזכויות יסוד חוקתיות, אלא שהיא גם התקבלה בצורה בלתי חוקית ועל כן יש לבטלה"

מרכז עדאלה פנה בשם תיאטרון אלמידאן לשרה מירי רגב, עם העתק למשנה ליועמ"ש עו"ד ויינשטיין, בדרישה כי תחזור בה מהחלטתה להקפיא את התמיכה הכספית שמעביר משרד התרבות לתיאטרון.

 

ממרכז עדאלה ותיאטרון אל-מידאן נמסר כי "לא מספיק שההחלטה פוגעת בזכויות יסוד חוקתיות, אלא שהיא גם התקבלה בצורה בלתי חוקית ועל כן יש לבטלה. כמו קודמיה בעיריית חיפה ומשרד החינוך, אין להחלטה של רגב כל מניע אחר מלבד האג'נדה הימנית אשר משהה את הזכויות הבסיסיות, ובראשן הזכות ליצירה וחופש ביטוי, במטרה לכפות על החברה הערבית בישראל נרטיב תרבותי שמוצא חן בעיני הרוב היהודי במדינה, ולהשתיק כל סיפור היסטורי ותרבותי אחר." עוד נמסר מעדאלה ואל-מידאן כי "התניית התקציבים ביישור קו פוליטי עם עמדות מפלגות השלטון הינה רדיפה פוליטית שנועדה להטיל אימה על בעלי השקפות פוליטיות שונות. אומנם התקציבים האלה הם מכספי הציבור, אך כנראה ששרי הממשלה שוכחים כי 20% ממשלמי המיסים הינם ערבים פלסטינים, שזכותם המלאה לבטא את מהותם התרבותית."

 

עו"ד סאוסן זהר ומונא חדאד ממרכז עדאלה ציינו בפנייתן כי ההחלטה להקפיא את העברת התקציבים בעקבות ביקור ושיחה של ד"ר פרלוק וחברי מדור התרבות של משרד התרבות בתיאטרון אלמידאן, מפרה את החובה שחלה על רשות מנהלית לערוך שימוע בטרם קבלת החלטה בדבר הקפאת תמיכה. "באף שלב לא צוין בפני מנהל התיאטרון או בפני מי מעובדי התיאטרון כי מדובר בהליך של שימוע או ביקור לצורך בחינת התנהלותו הכלכלית והכספית של התיאטרון" כתבו עו"ד זהר וחדאד. מעדאלה נמסר כי "אין להחלטה כל קשר לניהול כספי התיאטרון – טענה זו הינה חסרת כל בסיס ומסלפת את העובדות שנמסרו בפגישה כחלק מרדיפת התיאטרון. בדיון, לא העלה מדור התרבות חשד כלשהו בדבר ההתנהלות הכספית שאפשר לאל- מידאן להתגונן בפניו."

 

נוסף על כך, נטען בפניית עדאלה כי ההחלטה התקבלה משיקולים פוליטיים, תוך הפעלת סמכות שאינה חוקית:  "ההחלטה להקפיא את התמיכה בתיאטרון ללא שניתנה למנהל התיאטרון הזדמנות להשמיע או להתגונן נגד הטענות אשר העלית בדף הפייסבוק מעידה על כך שההחלטה נבעה משיקולים פוליטיים גרידא, שהינם שיקולים לא ענייניים והזרים לתכלית לשמה הוענקה סמכות זו, ועל כן דינה פסלות."

 

יתרה מזו, בפניית מרכז עדאלה לשרה רגב צוין כי החלטתה התבססה על מידע שגוי: "ההשלכה של אי מתן זכות טיעון ואי התבססות על תשתית עובדתית ראויה עולה אף מהדיווחים בכלי התקשורת לפיהם ההחלטה התבססה על ציטוטים מסוימים שיוחסו למנהל התיאטרון ואשר אינם נכונים בעליל."

 

באשר לפגיעה של ההחלטה באוכלוסייה הערבית כולה, טוענים בעדאלה ואלמידאן  כי ההתערבות הלא חוקית בהתנהלותו של התיאטרון מהווה פגיעה בזכותה של האוכלוסייה הערבית שיש לה נרטיב, היסטוריה ותרבות ייחודיים השונים מזו של קבוצת הרוב. הגבלת הפעילות של תיאטרון ערבי בשל פגיעה ברגשות של ציבור הרוב אינה מצדיקה פגיעה בחופש האומנות והיצירה שהם חלק מהזכות החוקתית לחופש הביטוי שניתן להגבילו רק אם יש וודאות קרוב לפגיעה בביטחון המדינה.

 

בנוסף, השחקנית ח'אולה חאג'-דיבסי, חברת מדור תרבות ויו"ר מועצת התרבות הערבית במשרד התרבות מסרה כי "דר' חיים פרלוק אמר בתקשורת כי אני שותפה להחלטה להקפיא את העברת התקציבים לתיאטרון. ברצוני להבהיר כי הדברים אינם נכונים. אני לא שותפה להחלטה זו וכלל לא התייעצו איתי בנושא. גם אם היו מתייעצים איתי, אז הייתי מתנגדת להחלטה" 

מסמכים קשורים: