עדאלה ליועמ"ש ויינשטיין: ההוראה להתיר ירי חי וירי צלפים לעבר מיידי אבנים הינה בלתי-חוקית

ב- 21.9.15 פורסם כי בכוונת המשטרה להתיר ירי צלפים גם נגד אזרחים ערבים-בדואים בנגב.

מרכז עדאלה פנה הבוקר, 20.9.15, ליועמ"ש עו"ד יהודה ויינשטיין בדרישה כי יוציא הנחייה ברורה למשטרת ישראל ולכוחות הביטחון שלא לעשות שימוש בירי חי ובירי צלפים נגד מיידי אבנים. ע"פ פרסומים בכלי התקשורת הממשלה אמורה לאשר היום בישיבתה שינוי מהותי בהוראות פתיחה באש, אשר יתיר לשוטרים להפעיל אש קטלנית לפיזור הפגנות או המון.

 

עו"ד מוחמד בסאם ממרכז עדאלה, שכתב את הפנייה ליועמ"ש, ציין במכתבו כי "שינוי ההוראות לפתיחה באש כך שהשימוש בירי חי יהפוך לאמצעי לפיזור הפגנות או המון,  יוביל בהכרח לתוצאות קטלניות  והינו פסול מבחינה חוקית, כמו גם מבחינת המשפט הבינלאומי. השינוי המתבקש פוגע בזכויות חוקתיות ללא חקיקה מפורשת מסמיכה וגם באופן לא מידתי...ומאפשר לשוטרים ולכוחות הביטחון לבצע עבירות פליליות."

 

עוד נטען במכתבו של עו"ד בסאם כי ההוראות החדשות מסירות סייגים לפתיחה באש אשר בהם נקבע ששימוש בכלי ירייה ייעשה בכפוף למספר תנאים מצטברים כגון קיום סכנה ממשית ומיידית לחייו של אדם; חובה להשתמש באמצעים פחות קטלניים בטרם פתיחה באש חיה על מנת למנוע את הנזק שאותו מבקשים למנוע; ושהנזק העלול להיגרם מירי המשטרה שקול לנזק העלול להיגרם מיידוי האבנים.  "נקודת המוצא היא שהשימוש בירי חי הינו ככלל אסור, אלא אם התקיימו תנאים וסייגים רבים ובמקרים קיצוניים וחריגים ביותר המקיימים את דוקטרינת 'הצורך' בפלילים שמטרתה להגן על חיי אדם מסכנה פיזית, ממשית ומיידית וכאשר אין אמצעי אחר שירחיק את הסכנה הזו", נכתב בפניית עדאלה. 

   

עו"ד בסאם ציין כי הסייגים לפתיחה באש לעבר מפגינים נקבעו בפירוש בוועדת אור, אשר חקרה את האירועים שהובילו להרג 13 מפגינים במהלך אירועי אוקטובר 2000:  "ועדת אור הבהירה באופן חד משמעי, כי ירי אש חיה אינו יכול לשמש אמצעי לפיזור המון וכי הרחבת שיקול הדעת המוקנה לשוטרים עלול להביא לשימוש בלתי נחוץ באמצעים קטלניים. רוב ההמלצות האישיות נגד השוטרים של ועדת אור התמקדו בעיקר בנושא השימוש בצלפים והוראות הפתיחה באש שנעשו בניגוד לחוק וללא סמכות מפורשת ולא במקרה ועדת אור המליצה לפתוח בחקירות פליליות נגד כל מי שהיה מעורב בשימוש בכלי קטלני לצורך פיזור ההפגנות", נכתב בפניית עדאלה ליועמ"ש ויינשטיין.

ביום 21.9.15 פורסם בתקשורת כי בכוונת הממשלה לשנות את הוראות הפתיחה באש גם בנגב, באופן שיתיר למשטרה להפעיל ירי צלפים גם בנגב. מרכז עדאלה שלח בתגובה מכתב נוסף ליועמ”ש, שבו נטען כי בדומה להוראה הקודמת, מדובר בפעולה שאינה חוקית ותוביל לתוצאות קטלניות.  

מסמכים קשורים: