עדאלה: הטלת סגר או כתר במזרח ירושלים הינה ענישה קולקטיבית

מרכז עדאלה פנה ליועמ"ש עו"ד יהודה וינשטיין בדרישה כי יורה לרשויות להימנע מהטלת סגר, עוצר, כתרים או כל הגבלה דומה על השכונות הערביות במזרח ירושלים

מרכז עדאלה פנה היום, 15.10.15, ליועמ"ש עו"ד יהודה וינשטיין בדרישה כי יורה לרשויות להימנע מהטלת סגר, עוצר, כתרים או כל הגבלה דומה על השכונות הערביות במזרח ירושלים. פניית עדאלה ליועמ"ש באה בעקבות החלטת הקבינט המדיני-בטחוני "להסמיך את משטרת ישראל להטיל סגר או כתר על מוקדי חיכוך והסתה בירושלים ע"פ שיקולי ביטחון", לשון החלטת הקבינט המדיני-בטחוני.

 

עו"ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה כתבה בפנייתה כי שיטות אלו אינן חוקיות וכרוכות בהפרות קשות של זכויות התושבים: "הטלת סגר, עוצר, כתרים, עמדות בידוק או כל הגבלה דומה על השכונות הערביות במזרח ירושלים, מהווה ענישה קולקטיבית העומדת בסתירה ברורה הן להוראות המשפט הישראלי והן להוראות המשפט הבינלאומי...ענישה קולקטיבית מעין זו פוגעת בזכויות יסוד של התושבים ובראשם הזכות לכבוד האדם וחופש התנועה."

 

בפניית עדאלה צוין כי שיטות אלה אף עלולות לסכן את חייהם של התושבים: "סגר כאמור עלול לסכן, ברמה גבוהה של ודאות, את חייהם של התושבים בשל הפגיעה הצפויה בנגישות לשירותים חיוניים כגון שירותי הבריאות וההצלה השונים."

 

בנוסף על כך, ציינה עו"ד מוראני בפנייתה כי הצעדים הנ"ל מהווים הפרה של המשפט הבינלאומי, האוסרים על ענישה קולקטיבית: "החלת ענישה קולקטיבית על מזרח ירושלים הינה מנוגדת למשפט הבינלאומי. סיפוח מזרח ירושלים בשנת 1967 אל מדינת ישראל באופן חד צדדי והחלת הדין הישראלי עליו לא שינתה את מעמדו המשפטי לפי המשפט הבינלאומי כשטח פלסטיני כבוש. אשר על כן, על פעולות ישראל בשטח זה חלים כללי המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם".

 

לכל האמור לעיל, דרשה עו"ד מוראני כי היועמ"ש יורה לממונים להימנע מהפעולות הנ"ל. 

מסמכים קשורים: