שלילת תושבות בטענה להפרת אמונים מהווה אקט ענישתי קיצוני

מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח שלחו מכתב לשר הפנים סילבן שלום בדרישה לחזור בו מהחלטתו לבטל מעמד תושבות הקבע של תושבי ירושלים המזרחית

מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח שלחו היום, 14.10.2015, מכתב דחוף לשר הפנים סילבן שלום בדרישה לחזור בו מהחלטתו לבטל מעמד תושבות הקבע של תושבי ירושלים המזרחית, סובחי אבו ח'ליפה ושורוק דוויאת, בטענה להפרת אמונים, וזאת על רקע החשד למעורבותם באירועים ביטחוניים. במכתב ששלחו עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח ועו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, נכתב כי "ביטול מעמד הוא פרקטיקה קיצונית מאוד המאפיינת משטרים אפלים וטוטליטריים."

 

 

עו"ד זהר ועו"ד פלר טענו בפנייתם כי ההחלטה לבטל את מעמד התושבות הינה החלטה בלתי חוקית, וזאת משום ששר הפנים "אינו מוסמך לשלול תושבות מטעמים של הפרת אמונים", וכי "אין בסעיפי חוק הכניסה לישראל כל הוראה המאפשרת לשלול תושבות בנסיבות אלה."

 

 

עוד נטען בפניית עדאלה והאגודה לזכויות האזרח כי "ירושלים המזרחית היא שטח כבוש כמו שאר שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, וכי לצעדים שנקטה ישראל לסיפוח ירושלים המזרחית אין תוקף על פי המשפט הבין-לאומי. על כן, חוק הכניסה לישראל ממילא אינו מתייחס למעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית, תושבים מוגנים שסופחו לישראל, ולחובותיה של מדינת ישראל ביחס אליהם."

 

 

באשר להוראות החלות על האזור, טענו עו"ד זהר ועו"ד פלר כי ההחלטה לשלול מעמד מהווה הפרה של הוראות אלה: "על האזור חלות הן האמנות הבין-לאומיות בדבר זכויות האדם והן הוראות המשפט הבין-לאומי ההומניטארי אשר אוסרות על גירושם של תושבים מוגנים מטעמים של הפרת אמונים ואף אוסרות לחייבם להישבע אמונים לכוח הכובש."

 

 

במכתבם, הביאו עו"ד זהר ועו"ד פלר כדוגמא את החלטת בג"ץ בנושא העתירה לשלילת מעמדו של יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה. בהחלטה זו נקבע כי "החברה המאורגנת מביעה הסתייגותה וסלידתה מן הרצח בדרכים אחרות, ולא שוללת את מעמדו – אזרחות, באותו עניין, שהיא אחת מזכויות היסוד המובהקות ביותר."

 

 

לכל האמור לעיל, דרשו הארגונים עדאלה והאגודה לזכויות האזרח מסילבן שלום לחזור בו מהחלטתו לשלול את מעמד התושב של  סובחי אבו ח'ליפה ושורוק דוויאת.

 

מסמכים קשורים: