עדאלה למשרד החינוך: עליכם לפעול לשילוב אנשי חינוך בעלי מוגבלות מקרב החברה הערבית

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה הביאה בפנייתה למשרד החינוך נתונים אשר מצביעים על אי-שילובם של אנשים עם מוגבלות מקרב החברה הערבית בשוק העבודה

מרכז עדאלה פנה ביום חמישי, 3.12.15,  למשרד החינוך בדרישה כי יפעל לשילובם של אנשי חינוך ערבים בעלי מוגבלות במערכת החינוך. בפניית עדאלה צוין כי למרות שמדובר באנשים אשר למדו חינוך והוראה במוסדות מוכרים, ורבים מהם אף סיימו בהצטיינות את לימודיהם, הם אינם מצליחים להשתלב במערכת החינוך כמורות ומורים בבתי הספר השונים.

 

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה הביאה בפנייתה למשרד החינוך נתונים אשר מצביעים על אי-שילובם של אנשים עם מוגבלות מקרב החברה הערבית בשוק העבודה: "בהתאם לנתוני משרד הכלכלה, בעוד שבכלל האוכלוסייה עם מוגבלות לערבים ישנו ייצוג יתר, בקרב אוכלוסיית העובדים עם מוגבלות, רק 14% מחברה הערבית מועסקים, זאת בהשוואה ליותר מ-50% בקרב האוכלוסייה היהודית".

 

בפניית עדאלה צוין כי החוק מטיל חובה על משרדי הממשלה לפעול לשילובם של אנשים עם מוגבלות:  "סעיף 15א לחוק שירות המדינה קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה בכל הדרגות ובכל משרד, יינתן ביטוי הולם לייצוגם של אנשים עם מוגבלות. הנטל ליישום הוראת החוק מוטלת בהקשר זה על משרדכם. עוד מחויבים המשרדים לנקוט באמצעים הנדרשים אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, לרבות ביצוע התאמות כמתחייב על פי חוק השוויון".

 

כמו כן, באשר לדין הבינלאומי, צוין בפניית עדאלה למשרד החינוך כי ישראל אשררה את האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות, שבה נקבע כי מדינות אשר הן צד לאמנה תפעלנה "לקידום הזדמנויות תעסוקה וקידום קריירה עבור אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה, כולל סיוע במציאה, השגה שמירה וחזרה לתעסוקה". 

 

בסיום פנייתה, דרשה עו"ד חדאד כי משרד החינוך יעביר למרכז עדאלה נתונים אודות שיעור המורים עם מוגבלות מקרב החברה הערבית המועסקים כיום במשרד החינוך; הפעולות הננקטות ע"י משרד החינוך על מנת לשלב מורים עם מוגבלות מקרב החברה הערבית; ומספר התקנים אשר הוקצו בין השנים 2012-2015 במערכת החינוך למורים ערבים עם מוגבלות, אם בכלל.