מרכז עדאלה לשר החינוך: הענקת פרסים בתחום התרבות היהודית בלבד הינה הפליה נגד הציבור הערבי

לאחרונה פרסם שר החינוך כי משרדו יעניק פרס חדש בגובה 150,000 שקלים ליוצרים בתחום התרבות היהודית בתחומי אומנות שונים

עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה לשר החינוך, נפתלי בנט, וליועמ"ש אביחי מנדלבליט, בדרישה לשנות את מתכונת הפרס בתחום התרבות היהודית מטעם משרד החינוך. לאחרונה פרסם שר החינוך כי משרדו יעניק פרס חדש בגובה 150,000 שקלים לכל ליוצרים בתחום התרבות היהודית בתחומי אומנות שונים (שישה תחומים שונים, סה”כ 900,000 שקלים). בנוסף, יוענק פרס למי שתרם תרומה משמעותית בתחום התרבות היהודית בישראל. באתר משרד החינוך פורסם כי מטרת הפרס הוא לבטא את הוקרת עם ישראל ליוצרים בתרבות היהודית.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה טענה במכתבה כי מדובר בהפליה פסולה ומשפילה על רקע לאום:  "במקביל לפרס הנ"ל בתחום התרבות היהודית, לא הוכרז על פרס דומה, בסכום דומה, שיש בו כדי לעודד ולהוקיר את פועלם/ן של יוצרים/ות ואנשי תרבות מקרב האוכלוסייה הערבית. התוצאה הינה, שהענקת פרס לעידוד תרבות יהודית ואי עידודה עבור תרבות ערבית יש בה הדרה בבחינת הפליה על רקע לאום. הדרה זו מעבירה מסר לאנשי תרבות ערבים ולציבור הערבי בכללותו, כי התרבות והיצירה שלהם הינה נחותה, בלתי רצויה ואינה ראויה להכרה, הערכה והוקרה. אין מדובר רק בהדרת אנשי התרבות הערבים והפלייתם לרעה אלא בהשפלה המגיעה לפגיעה הן בכבוד האישי של כל יוצר הזכאי להערכה והן בכבוד הקיבוצי של כלל האזרחים הערבים שמקבלים מסר שהם נחותים בתור קבוצה ביחס לאוכלוסיית הרוב היהודי במדינה."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי מצופה ממשרד החינוך במיוחד להימנע מהדרתה של התרבות הערבית: "מסר משפיל זה אינו ראוי שיצא במיוחד מטעם משרד החינוך האמון על חינוכם של כלל הילדים בישראל, הן יהודים והן ערבים. לא כל שכן כאשר אחת ממטרות החינוך הממלכתי הרשמי הינה 'להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל."

 

לאור זאת, דרשה עו"ד זהר בפנייתה כי משרד החינוך יפעל להקמת פרס נוסף המכיר ומוקיר את התרבות הערבית והיוצרים/ות ערבים/ות, או, לחילופין, ישנה את שם הפרס ואת הענקת הפרסים באופן שיבטיח ייצוג שווה לתרבות הערבית ויוצרים/ת בתחומה. 

מסמכים קשורים: