בעקבות התערבות היועמ"ש: משרד התרבות הגיע להסדר פשרה עם תיאטרון אלמידאן לפיו יחודש תקצוב התיאטרון

מרכז עדאלה ופרקליטות מדינה הודיעו ביום 29.3.16 בפני בג"ץ כי תיאטרון אלמידאן ומשרד התרבות הגיעו להסכם אשר במסגרתו תחודש העברת התקציבים ממשרד התרבות לתיאטרון

מרכז עדאלה ופרקליטות מדינה הודיעו ביום 29.3.16 בפני בג"ץ כי תיאטרון אלמידאן ומשרד התרבות הגיעו להסכם אשר במסגרתו תחודש העברת התקציבים ממשרד התרבות לתיאטרון. הצדדים הגישו לבג"ץ בקשה מוסכמת למחיקת העתירה נגד משרד התרבות ללא צו להוצאות. בחודש אוקטובר 2015 עתר עדאלה בשם תאטרון אלמידאן לבג"ץ בעקבות הקפאה של העברת התקציבים הממשלתיים לתאטרון מאז חודש מאי אשתקד, וזאת לאחר הפעלת שיקולים פוליטיים נגד פעילות התיאטרון.

 

לפי ההסכם ומבלי שכל צד יודה בטענות של הצד השני, סוכם כי התיאטרון יקבל את מלוא יתרת סכום התמיכה ל–2015. בנוסף סוכם כי מיתרת התמיכה עבור 2015 וכן מתמיכות השנים 2016 עד 2019 יקוזז סכום של 75,000 ₪ בכל אחת מארבע השנים.

 

כזכור, משרד התרבות הקפיא את העברות התקציבים לתאטרון בעקבות העלאתו של המחזה "הזמן המקביל" מאת הבמאי בשאר מורקוס. בהקשר זה טענו עורכות הדין סאוסן זהר ומונא חדאד בעתירה כי   "משרד התרבות הפסיק את התמיכה על בסיס לא חוקי שאינו עומד במבחני המשפט המנהלי הבסיסיים: ללא מתן זכות טיעון ושימוע קודם פירסום ההודעה באתרו, ללא מתן החלטה רשמית עם נימוקים כפי שמתבקש על ידי החוק, בניגוד להחלטות ועדת התמיכות, בניגוד לכללי התמיכות וללא תשתית עובדתית ראויה.."בנוסף, נטען בעתירה כי "החלטת השרה התקבלה בניגוד לגופים המקצועיים הממונים על העניין שכן מחזה 'הזמן המקביל' אושר שלוש פעמים על ידי הגופים המקצועיים כולל ועדת התמיכות הן של משרד התרבות והן של משרד החינוך וזאת לאחר שגופים אלה צפו בו והם אף אישרו אותו כחלק מסל התרבות".

 

ממרכז עדאלה נמסר כי "מצער שרק בעקבות התערבות היועמ"ש, משרד התרבות חזר בו מהפסקת העברת התקציב הבלתי חוקית ושפגעה בחופש הביטוי והיצירה של התיאטרון ובפעילותו השוטפת. מבחינתנו הדבר החשוב והעקרוני הנובע מהסדר הפשרה הוא שלא הוטל כל איסור או התנייה על תוכן היצירות המועלות בתיאטרון."

 

מתאטרון אלמידאן נמסר כי "ההסדר שנחתם מבטיח את החזרת התקציבים לתאטרון אלמידאן כאשר לא יתקיימו שום התניות בנוגע לתוכן היצירה."