עדאלה לרשת "קפה קפה": איסור על עובדים ערבים לדבר בערבית הינו בלתי-חוקי

האיסור שהוטל על העובדים הערבים מהווה הפליה אסורה על רקע לאום

עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה למנהלי סניף חוף דדו של "קפה קפה", פארי אמרי ואבי פרץ, בדרישה כי יחזרו בהם מההוראה שניתנה על-ידם לעובדים הערבים בסניף, להימנע מדיבור בשפה הערבית. עובדים ערבים העובדים בסניף פנו לאחרונה למרכז עדאלה ומסרו כי במהלך שיחה עם הצוות, מנהלי הסניף הורו לעובדים שלא לדבר בערבית בינם לבין עצמם, ואף בינם לבין לקוחות ערבים שמגיעים לסניף. בנוסף על כך, מנהלי הסניף אמרו לעובדים כי מי שלא יקבל את ההוראה הנ"ל, יכול להתפטר.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה כתבה למנהלי הסניף כי מדובר באיסור שהינו בלתי-חוקי בעליל: "האיסור שהוטל, משמעו איסור לעשות שימוש בשפת אם, שהיא שפתם של האוכלוסייה הערבית המהווה קבוצת מיעוט לאומי בישראל.. מדובר בכפייה לדבר בשפה שאינה שפת אימם כאשר כפייה זו מגיעה לכדי דיכוי של אותם עובדים. איסור שכזה הינו משפיל ומעביר מסר לפיו העובדים הערבים המועסקים על ידכם הינם נחותים ובלתי רצויים וזאת ללא קשר למניע שלכם בהצבת הדרישה הנ"ל ובכך דרישתכם מהווה פגיעה בכבודם."

 

בנוסף, צוין בפניית עדאלה כי ההוראה הנ"ל והאיום בצידה, מהווים הפרה של זכויות עובדים: "האיסור שהטלתם על העובדים הערבים, המוטל עליהם רק בשל שייכותם הלאומית, מהווה הפליה אסורה על רקע לאום והמנוגדת לחובה המוטלת עליכם מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988 הקובע כי אין להפלות עובדים בעבודתם מחמת לאומיותם. השפה הערבית היא שפת אימם של העובדים הערבים והיא ביטוי ללאומיותם. כמו כן, תגובתכם לפיה מי שלא ירצה לקבל וליישם את החלטתכם, שיתפטר, משמעה העסקת העובדים תחת תנאי איום של סיום ההעסקה כאשר התנייה כזו לא רק שאינה חוקית אלא שהיא מהווה העסקה פוגענית."

 

עוד כתבה עו"ד זהר כי "האיסור על עובד לדבר בשפת אימו, במיוחד כאשר הוא מבקש לתקשר עם קולגות שאף הם ערבים, יש בה כדי להוות פגיעה בזכות החוקתית לחופש הביטוי. דיבור בשפת האם, הינה הדרך היעילה והעדיפה ביותר כדי להביע את עצמם ואת עמדותיהם ולהעביר את המסר הכי מדוייק שהם מתכוונים אליו"

 

לאור כל האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה מרשת "קפה קפה" לחזור בהם ולבטל מיד את ההנחיה האוסרת על העובדים הערבים לדבר בשפת אמם.

צילום: Google maps

מסמכים קשורים: