בג"ץ קיבל את עתירת מרכז עדאלה נגד המשטרה, למסור למשפחתו של יעקוב אבו אלקיעאן את גופתו

עדאלה: אחזקת גופה כקלף מיקוח איננה חוקית

בג"ץ קיבל ביום 23.1.17 את עתירת מרכז עדאלה, מרכז אלמיזאן וח"כ טלב אבו עראר  נגד משטרת ישראל, למסור למשפחתו של יעקוב אבו אלקיעאן את גופתו לצורך הבאתו לקבורה. בהחלטה נכתב כי:

 

"אנו מורים אפוא למשטרה לשחרר את גופת המנוח לידי המשפחה או מי מטעמה. על מנת למנוע מחלוקות נוספות, אנו קובעים כי ההלוויה תיערך מחר בשעות היום ולא בשעות הלילה; כי לא תהא מגבלה על מספר המשתתפים במסע ההלוויה; כי ההלוויה תארך עד שעתיים כפי שנתבקש; כי מסע ההלוויה יצא מאום אלחיראן אל חורה בשעות היום כפי שיתואם עם המשטרה; כי אם המשטרה תרצה בכך המשפחה תדאג להעמיד סדרנים לשמירה על הסדר; כי אם וככל שתידרש חסימת הכביש 31 בין חורה לצומת שוקת לזמן קצר, ייעשה הדבר בתיאום מראש עם המשטרה."

 

ממרכז עדאלה נמסר בתגובה כי "מלכתחילה טענו שאין סמכות למשטרה להחזיק גופה כקלף מיקוח ועל כן מדיניות המשטרה, במיוחד בכל הקשור לאירוע באום אלחיראן, היא מדיניות שאינה במסגרת החוק. טענות המשטרה בתיק זה הן חלק מתרבות השקר של המשטרה ביחס לחברה הערבית בישראל. המשטרה ממשיכה בדרכה להתייחס אל האזרחים הערבים כאויב וטוב שפסק דין זה מבהיר שאין בסיס משפטי להתנהלות המשטרה."

מסמכים קשורים: