עדאלה: פעילות המשטרה נגד הפגנות תלמידים ערבים הינה בלתי-חוקית

שוטרים בלבוש אזרחי הגיעו לבתי ספר במטרה לשכנע מנהלים למנוע מתלמידים להפגין

מרכז עדאלה פנה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, למפכ"ל המשטרה רוני אלשיך ולמפקד מחוז חוף ניצב עמוס יעקב, בדרישה כי יורו למשטרה לחדול משיטות של איום והפחדה במטרה למנוע מתלמידי בתי ספר ערבים להפגין. ביום 24.1.17 התקיימה הפגנת תלמידים בחיפה, במחאה נגד הריסת הבתים ביישובים ערביים, אשר המשטרה ניסתה למנוע בדרכים לא חוקיות. שוטרים בלבוש אזרחי הגיעו לבתי ספר במטרה לשכנע מנהלים לפעול להימנעותם של תלמידים מלהפגין, ואף זימנו אותם לשיחות בתחנת המשטרה; והודעות "ווטסאפ" בערבית נשלחו לתלמידים, בהן נכתב כי ההפגנה אינה חוקית, תוך איום כי במקום יהיו עימותים עם המשטרה.

 

עו"ד מוחמד בסאם ממרכז עדאלה כתב בפנייתו כי התנהלות המשטרה באירוע הנדון הינה בלתי-חוקית: "פעולותיה של המשטרה בהקשר של ההפגנה בה עסקינן חורגות באופן קיצוני מסמכויותיה המוקנות לה בדין. התמונה המצטיירת מהעובדות לעיל, היא שהמשטרה לא בחלה באמצעים פסולים ובלתי-חוקיים על מנת להניא את התלמידים הערבים מלממש את זכותם לחופש ביטוי פוליטי... יצירת קשר עם מנהלי בית הספר וזימונם לתחנת המשטרה על מנת ללחוץ עליהם להורות למורי ותלמידי בית הספר להימנע מלהשתתף בהפגנה הינו צעד בלתי חוקי בעליל. ויודגש, אין זה מתפקידו ואין זה מסמכויותיו של מנהל בית הספר או של גורם אחר במוסד הלימודים למנוע, להגביל, להתריע או להעניש תלמידים המבקשים לממש את זכויותיהם האזרחיות מחוץ לכותלי בית הספר ו/או מעבר לשעות יום הלימודים הסדיר."

 

בנוסף, צוין בפניית עדאלה כי טענות המשטרה לפיהן ההפגנה לא היתה חוקית אינן נכונות: "בניגוד לטענת המשטרה, ההפגנה שנערכה לא הייתה טעונה רישיון, שכן דובר על אסיפה (להבדיל מתהלוכה) שלא נשמעו בה נאומים פוליטיים/מדיניים... להבדיל מהפרשנות החוזרת ונשנית של המשטרה, כריזה בסיסמאות במהלך הפגנה איננה נכנסת בגדרה של 'שמיעת נאום או הרצאה' המחייבת, בהתקיים תנאים מצטברים אחרים, קבלת רישיון מהמשטרה."

 

לאור זאת, דרש עו"ד בסאם כי אנשי המשטרה יחדלו משימוש בפרקטיקות בלתי-חוקיות על מנת להגביל את חופש הביטוי של התלמידים הערבים וכי יחודדו הנהלים בעניין חירות ההפגנה.

 

ביום 5.2.17 התקבלה במרכז עדאלה תגובתה של משטרת ישראל לפנייה, בה נטען כי "המשטרה רשאית לפנות לגורמים המתאימים במידה והיא סבורה כי עלול להתקיים אירוע אשר יש בו כדי לסכן את הציבור לרבות המפגינים עצמם."

 

בתגובה, אומרים במרכז עדאלה כי "לא ברור על סמך מה הניחה המשטרה כי יש בהפגנה האמורה כדי לסכן את שלום הציבור, ושמדובר בהפגנה שהינה לא חוקית. לפי היגיון זה, המשטרה רשאית למנוע כל צורה של מחאת תלמידים באמתלה של שמירה על שלום הציבור ואף להטיל אחריות על גורמים שאין להם נגיעה בדבר. על כן, אנו סבורים כי המשטרה למעשה פעלה למניעת מחאה לגיטימית באמצעים פסולים, ובכך חרגה מסמכותה."

מסמכים קשורים: