עדאלה לוועדת השרים לענייני חקיקה: עליכם להתנגד להצעת חוק המואזין

תכליתו האמיתית של החוק היא לא למנוע רעש מבתי תפילה, אלא למנוע כריזה ממסגדים

מרכז עדאלה פנה היום, 5.2.17, לחברי וועדת השרים לענייני חקיקה, ליועמ"ש יהודה ויינשטיין ולשר להגנת הסביבה זאב אלקין, בקריאה להתנגד להצעת חוק המואזין ("הצעת חוק למניעת מפגעים, תיקון- מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה"). בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "מאות אלפי אזרחים בישראל, באזורי הגליל, הנגב, ירושלים ובמקומות נוספים במרכז הארץ, סובלים באופן שגרתי ויומיומי מרעש שנגרם ממערכות כריזה בבתי תפילה, שמטריד את מנוחתם מספר פעמים ביום, לרבות בשעות הבוקר המוקדמות והלילה."

 

עו"ד מוחמד בסאם ממרכז עדאלה טען במכתבו כי תכליתו האמיתית של החוק היא לא למנוע רעש מבתי תפילה, אלא למנוע כריזה ממסגדים: "הצעת החוק כלשונה מגדירה 'בתי תפילה' שעליהם חל התיקון באופן רחב כך שהוא יחול לכאורה על בתי כנסת, כנסיות ומסגדים וכל מקום אחר המשמש לתפילה ופולחן דתי. יחד עם זאת, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בגרסאות אחרות קודמות של הצעת החוק שבנדון, התכלית האמיתית של הצעת החוק היא מניעת הכריזה של המסגדים ולא של בתי תפילה אחרים. וכך, בגלגולים קודמים של הצעת החוק נאמר בפירוש בדברי ההסבר כי הסבל של האזרחים נגרם 'כתוצאה מהרעש של המואזין במסגדים'. יתרה מזאת, מנסחי הצעת החוק תפרו אותה על מידותיהם של בתי התפילה המוסלמים, כך שבתי תפילה אחרים לא ייפגעו מהתיקון המוצע. שכן, כידוע, בתי התפילה היחידים שמשתמשים במערכת הכריזה בין השעות 23:00 ל-7:00 הם המסגדים."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי הצעת החוק, באם תאושר ע"י הכנסת, תפגע בזכויותיו של הציבור הערבי-מוסלמי: "האיסור הגורף על השימוש במערכת הכריזה בשעות המנויות בחוק פוגע בחופש הדת והפולחן של הציבור המוסלמי. שכן, הקריאה לתפילת הבוקר נעשית על ידי המואזין. ויודגש, שלא מדובר אך ורק בפגיעה ברגשות של הציבור המוסלמי, אלא גם בפגיעה במהות של מצוות דתם, הלוא היא הקריאה לתפילת הבוקר."

 

כמו כן, טען עו"ד בסאם כי ההצעה הינה בלתי-מידתית וגורפת: "ההצעה איננה עומדת במבחני המידתיות, שכן היא מסווגת באופן גורף כל כריזה בשעות הרלוונטיות כרעש חזק ובלתי-סביר וזאת מבלי לקבוע קריטריונים ברורים לסיווג רעש כרעש בלתי-סביר כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים..."

 

לאור האמור לעיל, קרא מרכז עדאלה לחברי וועדת השרים לענייני חקיקה, ליועמ"ש ולשר להגנת הסביבה, לדחות את הצעת החוק. 

מסמכים קשורים: