תגובת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לאישורו של התיקון לחוק הכניסה לישראל

החוק יאסור כניסה לישראל ולשטחים הכבושים ממי שתומכים בחרם על מדינת ישראל או תומכים בחרם על ההתנחלויות

בתגובה לאישורו של התיקון לחוק הכניסה לישראל (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל), אומרים במרכז עדאלה ובאגודה לזכויות האזרח כי "החוק מנוגד לכללי דמוקרטיה בסיסיים בכך שהוא מציב עמדה פוליטית כשיקול למניעת כניסתם של זרים לישראל ולשטחים הכבושים. מי שמבקשים להיכנס בוודאי אינם צריכים להתיישר עם עמדת ממשלת ישראל הנוכחית בסוגיית הכיבוש. פגיעתו של החוק צפויה להיות קשה במיוחד בזכויותיהם של רבבות משפחות  פלסטיניות אשר אחד מבני הזוג מחזיק בתושבות ארעית או היתר שהייה זמני בישראל, ומעתה יהיה חשוף לשלילת זכויותיו בעקבות הבעת עמדות פוליטיות."


החוק יאסור כניסה לישראל ולשטחים הכבושים ממי שתומכים בחרם על מדינת ישראל או תומכים בחרם על ההתנחלויות, וזאת באמצעות מניעת מתן ויזת כניסה לישראל – שדרכה מתבצעת הכניסה גם לשטחים - לאזרחים זרים ובאמצעות מניעת מתן תושבות ארעית או היתר שהייה זמני מטעם הצבא לפלסטינים תושבי השטחים. בפניית עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לחברי הכנסת בטרם אישורו של החוק נכתב כי "שר הפנים אינו רשאי לשמש כקומיסר, העומד בשער ומחליט עבור אזרחי המדינה ועבור תושבי השטחים הכבושים, שתלויים במעברי הגבול הישראלים, אלו עמדות ראויות להישמע. חופש הביטוי אינו רק הזכות להתבטא, אלא גם הזכות להיחשף לדעות, ואפילו לדעות המקוממות והמרגיזות את הרוב בישראל."

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: