המדינה מבקשת לשכן את תושבי אום אל-חיראן באתר זמני לתקופה של 15 שנה

עדאלה: הבקשה היא חלק ממדיניות להקמת יישוב ליהודים בלבד

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב יוזמת תכנית מתאר ל"מגורים זמניים לפזורת חירן" לפיה יועברו תושבי אום אלחיראן למגורים "זמניים" לתקופה של עד 15 שנים בחורה. זאת,  לאחר כישלון המאמצים לקבל פטור מהליכי התכנון למתחם שייועד למגורים זמניים לתושבי אום אלחיראן. התכנית מייעדת שטח של כ- 70 דונם "עבור מוסדות ציבור עם הנחיות מיוחדות למטרת התיישבות זמנית של פזורת חירן למשך עד 15 שנים."

 

ממרכז עדאלה המייצג את תושבי אום אלחיראן נמסר: "למען האינטרסים הגזעניים של ייהוד המרחב, 60 שנות מגוריהם של תושבי אום אלחיראן בכפרם הפכו להיות "זמניות". כעת, ובמקום לנסות לתקן במקצת מן העוול שנעשה לתושבי אום אלחיראן, דרך שילוב הכפר ותושביו בתכנון של הישוב החדש, שוקדות הרשויות על תכנית מתאר שתאפשר את מעברם הכפוי של התושבים למגורים "זמניים" בחורה, והכל על מנת שיתאפשר יישום התכנית הגזענית להקמת חירן כיישוב ליהודים בלבד."

 

ממר ראיד אבו אלקיעאן, נציג תושבי אום אלחיראן נמסר, כי "הרעיון של מעבר למגורים 'זמניים' איננו מקובל עלינו כלל וכלל ואנו נתנגד בכל תוקף לתכנית האמורה. אנו שוב מבקשים מרשויות המדינה לשלב את הכפר אותו פיתחנו במשך יותר מ- 60 שנים בתכנון של חירן".

תיקים משפטים קשורים: