עדאלה הגיש ערר על סגירת תיק החקירה בגין הריגתו של מועתז עוויסאת

חקירת מח"ש את האירוע לוקה במחדלים רציניים

מרכז עדאלה הגיש למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) ערר כנגד ההחלטה לגנוז את תיק החקירה ביחס לנסיבות מותו של הקטין מועתז עוויסאת. ביום 17.10.2015 נהרג מועתז עוויסאת, תושב ג'בל אלמוכבר, בהתנחלות ארמון הנציב במזרח ירושלים על ידי שוטרי מג"ב. לטענת המשטרה, הירי בוצע בעקבות ניסיון דקירה של עוויסאת כלפי אחד השוטרים במקום. ביום 4.11.15 הגיש עדאלה למח"ש תלונה לפתיחה בחקירת האירוע.

 

עו"ד פאדי ח'ורי ממרכז עדאלה טען בערר כי חקירת מח"ש את האירוע לוקה במחדלים רציניים: "אין ניתן לקרוא לפעולות מח"ש במקרה זה 'חקירה'. כל מה שעשו חוקרי מח"ש בתיק זה עובר לגניזתו היה קריאת הודעות השוטרים שנגבו על ידי הקולגות שלהם. סגירת החקירה במקרה של ירי קטלני על יסוד קריאת הודעות השוטרים, שלא נשאלו שאלות הכרחיות לגבי הירי, לא על ידי השוטרים שגבו מהם את ההודעות ולא על ידי חוקרי מח"ש, שלא תשאלה אותם כלל עובר להחלטתה, מעידה כאלף עדים על ההטיה המוסדית, על היעדר האובייקטיביות ועל הפסיביות של מח"ש."

 

בפניית עדאלה למח"ש צוינו שורה של מחדלי חקירה:

- היעדר ממצאים פיזיים – נשק: בתיק החקירה של מח"ש אין אף לא ממצא אחד לגבי זירת האירוע ואין ולו מוצג אחד שיכול לתמוך בהודעות השוטרים. כך, בתיק אין ממצא שמעיד על הימצאות סכין כטענת השוטרים, לא כל שכן סכין עם טביעות אצבעותיו של המנוח.

 

- התנגדות לנתיחת גופתו של עוויסאת ואי-ביצועה: במקום לבצע את הנתיחה באופן מיידי כדי לסייע בבירור וקידום החקירה לבחינת חוקיות הירי, הניחה המשטרה כי מדובר בירי חוקי. מח"ש, שבידיה הסמכות להורות על ביצוע נתיחה, מיאנה מלעשות בה שימוש לצורך קידום החקירה.

 

- היעדר דו"ח פעולה: בתיק החקירה אין דו"ח פעולה שמשרטט את השתלשלות האירועים באופן סדור ומבהיר את הטעמים שהצדיקו את הירי הקטלני. בערר שהגיש עדאלה הודגש כי קיימת חובה על המשטרה להקפיד על תיעוד בזמן אמת של אירועים חמורים כגון הנדון.
 

- הימנעות מתשאול השוטרים: פעולות חקירה בסיסיות כגון תשאול השוטרים שנכחו באירוע לא נעשו. התשאול שבוצע במשטרה לאחר האירוע היה חלקי ולא כלל התייחסות לנושאים מרכזיים שאמורים להכריע בשאלת חוקיות הירי. המשטרה שהייתה אמורה לגבות ראיות ולתעד את זירת האירוע לא עשתה כן, ומח״ש בתורה לא ראתה לנכון לתקן פגם זה.


עו"ד ח'ורי טען בערר כי קיים חשד רציני שהשוטרים הפרו באירוע הנדון את הוראות הפתיחה באש של המשטרה: "גם אם ניקח את גרסאות השוטרים כהווייתן לפיהן נשקפה להם סכנה מהמנוח, הרי שנסיבות האירוע, לרבות אופן ביצוע הירי, כיוון הירי והיקפו, מלמדים כי הירי שבוצע לעבר המנוח היה רב ואינטנסיבי, ולכל הפחות, קיים חשד, הטעון בירור רציני, שמא הירי בוצע בניגוד להוראות הפתיחה באש ועל כן מהווה עבירה על החוק."


לאור האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה כי חקירת האירוע תיפתח מחדש, תוך הקפדה על אמות מידה של חקירה ראויה.   

מסמכים קשורים: