הותר לפרסום: בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה כי יש להטיל חיסיון על חלק מהותי מהוראות הפתיחה באש של המשטרה

עדאלה פנה לבית המשפט בבקשה לחשוף את החלטתו, ובימים האחרונים פורסמה ההחלטה של העליון.

בית המשפט העליון חשף את החלטתו מחודש יוני השנה, לקבל את ערעור המשטרה נגד החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, שהורה לחשוף חלקים חשובים מהוראות הפתיחה באש החדשות של משטרת ישראל. מרכז עדאלה הגיש בסוף שנת 2015 עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בלוד, בדרישה כי יורה למשטרת ישראל לפרסם את הוראות הפתיחה באש העדכניות. עתירת עדאלה לבית המשפט באה בעקבות סירובה של המשטרה לבקשת עדאלה, להעביר את נוסח הוראות הפתיחה באש של המשטרה, ובהן: ההוראות שעל פיהן פועלים השוטרים בהתמודדותם עם ההפגנות במזרח ירושלים ובנגב, ההוראות והנהלים לעניין הפתיחה באש נגד קטינים, וההוראות לשימוש ברובה "רוגר" כאמצעי לפיזור הפגנות.

 

בעקבות עתירת עדאלה לבית המשפט המחוזי בלוד, חשפה משטרת ישראל כשבועיים לפני הדיון חלקים משמעותיים מהוראות הפתיחה באש. בין היתר נחשף כי "שוטר רשאי לפתוח באש לעבר אדם שנראה בבירור שהוא משליך, או עומד להשליך, בקבוק תבערה, או יורה, או עומד לירות, זיקוקין בכינון ישיר על מנת למנוע את הסכנה". בהמשך הנוהל נכתב כי "יידוי אבנים תוך שימוש בקלע דוד/רוטגקה" הינו דוגמא למקרה אשר מצדיק ירי באש חיה וקטלנית. במקביל, הותירה משטרת ישראל את החיסיון על הוראות הפתיחה באש כנגד "(1) מחבלים מתאבדים (2) רכב נמלט החשוד כי מוחזק בו בן-ערובה ו- (3) הוראות השימוש ברובה מסוג רוגר." בית המשפט המחוזי קיבל את עתירת עדאלה לגבי שני העניינים הראשונים, אך הותיר על כנו את החיסיון בעניין שימוש ברובה מסוג רוגר.

 

בחודש יוני השנה, בעקבות ערעור המשטרה לבית המשפט העליון, החליט בית המשפט להטיל מחדש חיסיון על סעיפים אלו, לרבות על החלטת העליון עצמה. מרכז עדאלה פנה לבית המשפט בבקשה לחשוף את החלטתו, ובימים האחרונים פורסמה ההחלטה של העליון.

 

עו"ד מוחמד בסאם, שהגיש את העתירה, אומר כי "החלטת בית המשפט המחוזי הדגישה כי חשיפת ההוראות תגביר את הזהירות וההקפדה שמחויבים בה השוטרים בטרם יפתחו באש, אך בית המשפט העליון אימץ עמדה הפוכה שהמשמעות שלה היא הסתרה של הנחיות לשוטרים מעין הביקורת הציבורית וסיכול האפשרות שהשוטרים יתנו דין וחשבון באם יפרו את ההוראות. במציאות שבה משטרת ישראל נוקטת במדיניות של אצבע קלה על ההדק, והשוטרים פותחים באש על מנת להרוג בניגוד להוראות ראוי כי הנהלים יהיו גלויים וברורים, וזאת על מנת להגביל את הירי באש קטלנית"    

מסמכים קשורים: