עדאלה: הצעת חוק "ירושלים ובנותיה" מפרה את המשפט ההומניטארי הבינלאומי

הצעת החוק מבקשת להציב את המחוקק הישראלי כריבון בשטחים הכבושים

מרכז עדאלה פנה לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה וליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בדרישה כי יתנגדו להצעת חוק "ירושלים ובנותיה". הצעת החוק מבקשת להרחיב את שטח שיפוט עיריית ירושלים בכך שיכלול את שטח שיפוטן של התנחלויות בגדה המערבית- עיריית ביתר עילית, עיריית מעלה אדומים, המועצה המקומית גבעת זאב, המועצה האזורית גוש עציון והמועצה המקומית אפרת.

 

עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה טענה בפנייתה כי הצעת החוק מתנגשת עם עקרונות המשפט הבינלאומי ההומניטארי שחלים בגדה המערבית: "לקיחה נרחבת של הנכסים של האוכלוסייה המוגנת מהווה הפרה בוטה לאמנת ג'נבה הרביעית. הצעת החוק מכשירה השתלטות על שטח כבוש, שינוי ייעודו ויצירת עובדות חדשות בשטח שמשנות את המשפט שחל עליו, מנתקת שטח זה מכלל שטחי הגדה המערבית ופוגעת בזכויות המוקנות של התושבים הפלסטינים שם ליהנות משלמות שטחיהם. ההצעה גם תגביל את חופש התנועה והנגישות של התושבים הפלסטינים."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי הצעת החוק מבקשת להציב את המחוקק הישראלי כריבון בשטחים הכבושים: "לפי המשפט הבינלאומי ההומניטארי, הריבונות אמורה להישאר בידי האוכלוסייה המקומית והניהול בידי המפקד הצבאי ואסור לפגוע בשלמות השטח הכבוש באף מקרה ואסור גם לספח שטח כבוש ולהכפיפו למשטר האזרחי של המעצמה הכובשת."

 

עו"ד בשארה ציינה בפנייתה כי פעולה דומה בעבר – סיפוחם של כ- 70,500 דונם מהשטחים הכבושים לשטח שיפוטה של ירושלים וחקיקתו של חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל – גונתה ע"י עצרת הביטחון של האומות המאוחדות: "בהחלטה מיום 20.8.1980 ולפיה נקבע, כי חקיקת חוק היסוד הנ"ל על ידי ישראל מהווה הפרה של החוק הבינלאומי ואינה משפיעה על המשך תחולתה של אמנת ג'נבה הרביעית משנת 1949."

לאור האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה מחברי וועדת השרים לענייני חקיקה וליועמ"ש כי יתנגדו להצעת החוק "ירושלים ובנותיה" ויימנעו מקידומה לכדי חקיקה. 

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: