עדאלה: אגף הביטחון של האוניברסיטה העברית פגע בחופש הביטוי של סטודנטים ערבים

פעולות אגף הביטחון נועדו להניא סטודנטים מפעילות ציבורית לגיטימית

מרכז עדאלה פנה לדיקן הסטודנטים באוניברסיטה העברית, פרופ' אודי שביט, ולראש אגף הביטחון באונ', יואב אטיאס, בדרישה כי ינחו את עובדי אגף הביטחון להתנהל מול הסטודנטים הערבים ללא משוא פנים ובאופן שמגן על חופש הביטוי שלהם. ביום 4.12.17 ארגן תא הסטודנטים "סיר וצירורה" פעילות ציבורית מאושרת במסגרתה הם חילקו לסטודנטים הערבים חוברות ועלוני הסברה להתמצאות באקדמיה. כשעתיים לאחר תחילת הפעילות, התגודדו באזור פעילים של תנועת "אם תרצו", תוך שהם תוקפים את הסטודנטים הערבים פיזית וקוראים לעברם קריאות גנאי.

 

עו"ד מוחמד בסאם ממרכז עדאלה ציין בפנייתו כי התנהלותם עובדי אגף הביטחון באירוע לקתה במשוא פנים ופגעה בחופש הביטוי של הסטודנטים הערבים: "הפעילות הציבורית של הסטודנטים הערבים היא פעילות שקיבלה את אישורכם מבעוד מועד ואילו אותה התקהלות שקיימו פעילי 'אם תרצו' באה בתגובה לה. יצירת מצג שווא, שלצערנו אומץ על-ידי עובדי אגף הביטחון, שהסטודנטים הערבים מבקשים לעורר פרובוקציה הינו ניסיון פסול להצר את מרחב חופש הביטוי של הסטודנטים הערבים. עובדי אגף הביטחון לא נקפו אצבע ולא עמלו על הדיפת התוקפנות של פעילי 'אם תרצו'. נהפוך הוא, עובדי אגף הביטחון פיזרו את הפעילות הציבורית של הסטודנטים הערבים במקום לפזר את פעילי 'אם תרצו' שהפריעו לקיומה, תשאלו את הסטודנטים הערבים, ביקשו מהם להזדהות ואף צילמו את תעודותיהם המזהות באמצעות טלפוניהם הסלולריים."

 

בנוסף על כך, מספר ימים לאחר מכן קיבלו ראשי התא "סיר וצירורה" מכתב מטעם לשכת דיקן הסטודנטים המפנה את תשומת לב המארגנים לחובת ההזדהות בפני עובדי אגף הביטחון של האוניברסיטה ומפרט את העונשים המשמעתיים שיוטלו על הסטודנטים ותאי הסטודנטים שאינם מצייתים לבקשת עובדי הביטחון להזדהות ובין היתר השעייה מיידית של הסטודנטים לתקופה של 14 ימי לימודים.

 

עו"ד בסאם ציין בפנייתו כי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי של הסטודנטים: "חיוב משתתפי הפעילות הציבורית להזדהות ללא קיומו של חשד סביר לביצוע עבירות, מסירת שמותיהם וצילום תעודותיהם המזהות וכן איום בנקיטת צעדים משמעתיים כנגד מי שלא ייענה לבקשת ההזדהות יש בהם כדי להניא ולהרתיע את הסטודנטים הערבים מליטול חלק בפעילויות ציבוריות חוקיות ומאושרות ובכך מצרה היא את מרחב חופש הביטוי של הסטודנטים הערבים."

לאור האמור לעיל, דרש עדאלה כי עובדי אגף הביטחון של האונ' בעברית יונחו להתנהל ללא משוא פנים מול הסטודנטים הערבים ובאופן שמכבד את חופש הביטוי שלהם. 

מסמכים קשורים: