תזכיר חוק הכניסה לישראל המאפשר שלילת מעמד קבע בשל הפרת אמונים הינו בלתי חוקתי

עדאלה, המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח הגישו את התנגדותם לתזכיר

ארגוני זכויות האדם עדאלה, המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח הגישו את הסתייגויותיהם לתזכיר חוק הכניסה לישראל אשר יאפשר לשלול את מעמדו של תושב ירושלים המזרחית במקרים בהם התקבל המעמד על יסוד פרטים כוזבים; כאשר אדם עבר עבירה של פשע; ומשום "הפרת אמונים".

 

תזכיר החוק גובש בעקבות החלטת בג"ץ מיום 13.9.2017 בעתירה נגד שלילת מעמד הקבע – בנימוק של הפרת אמונים – מארבעה תושבי ירושלים המזרחית שנבחרו לפרלמנט הפלסטיני. בפסק הדין נקבע, כי החוק במתכונתו הנוכחית אינו מקנה לשר הפנים סמכות לשלול מעמד קבע מחמת הפרת אמונים, אולם בג"ץ החליט להשהות למשך שישה חודשים את ביטול החלטת השר לגבי הארבעה, על מנת לאפשר לכנסת לחוקק חוק מתאים המכשיר זאת.

 

הארגונים טענו בפנייתם למשרד הפנים כי ירושלים המזרחית היא שטח כבוש, כמו שאר שטחי הגדה המערבית ועזה, ותושביה הפלסטינים הם בעלי מעמד של מוגנים על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי. משכך אסור לכפות עליהם חובת אמונים למעצמה הכובשת, לא כל שכן לשלול מהם את מעמד הקבע בשל כך. עוד טענו הארגונים כי מדובר בחקיקה בלתי חוקתית, הפוגעת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כאשר הפגיעה הטמונה בחובה הינה קשה ובלתי מידתית.