בפעם השנייה: המדינה לא עומדת בהתחייבותה להנגיש מסגרות חינוכיות לילדים בדואים בגילאים 3-4

אלפי ילדים נעדים מגני ילדים בעקבות אי-עמידת הרשויות בהתחייבותיהן בפני בית המשפט

מרכז עדאלה פנה שוב למשרד החינוך ולמועצות האזוריות נווה מדבר ואלקסום בדרישה כי יעמדו בהתחייבות שנתנו בפני בית המשפט להנגיש מסגרות חינוכיות לילדים בני 3-4 תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב. ביום 10.1.2018 התקיים דיון בבית המשפט לענייניים מנהליים בבאר שבע, וזאת בעקבות עתירה מנהלית שנייה שהגיש עדאלה, בה נדרש כי משרד החינוך והמועצות הנ"ל יקיימו את התחייבותם להסדרת מערך הסעה לילדים הבדואים בנגב בגילאים 3-4 לרבות תושבי הכפר אלסרה ואלג'רף.

 

בעקבות הדיון, נמסרה הודעה מטעם משרד החינוך והמועצות האזוריות לבית המשפט לפיה שירותי ההסעות יסופקו לילדי העותרים, תושבי הכפרים אלסרה ואלג'רף, באופן מיידי ובמקביל, לגבי שאר הילדים, סוכם כי המועצות האזוריות אלקסום ונווה מדבר תעברנה בתוך 10 ימים רשימות של ילדים בגילאי 3 ו- 4 מהכפרים הלא מוכרים למשרד החינוך, אשר עם קבלת הרשימות יתחיל בהעברת התקציבים הדרושים למועצה האזורית לצורך תפעול ההסעות. סיכום זה בין משרד החינוך למועצות האזוריות קיבל תוקף של פסק דין.

 

עו"ד סאוסן זהר ציינה בפנייתה כי למרות ההתחייבות בפני בית המשפט, הגורמים האמונים על הנושא לא עומדים בהתחייבותם: "התברר לנו כי מלבד אספקת הסעה של יומיים בלבד עבור ילדי הכפר אלג'רף, ילדים אלו אינם זוכים להסעה לגני הילדים שלהם. יתר על כן, כפי שנמסר על ידכם בבית המשפט, אישור מערך ההסעות אמור להתבצע גם עבור ילדי הכפרים שלא היו כלולים בעתירה. שכן וכידוע, סוגיית ההסעות אינה ייחודית לכפר אחד או שניים בנגב, אלא נוגעת למרבית הכפרים הלא מוכרים, לרבות אלה שהוכרו אך עדיין בשלבי תכנון, בנגב. בכך אלפי ילדים בגילאים 3-4 בנגב מושפעים מהחלטתכם." כתבה עו"ד זהר.

 

בפניית עדאלה צוין כי גם לילדי הכפר אום נמילה אין הסעות לגני ילדים, ולכן נציג הכפר הגיע לדיון ואף העביר רשימת תלמידים לנציג משרד החינוך, אשר מצידו התחייב כי המועצה תממן הסעות לילדים. למרות זאת, בחלוף יותר מחודש מיום הדיון וקבלת ההחלטה, גם ילדי הכפר אום נמילה נעדרים מהגנים.

 

עו"ד זהר ציינה כי ההתחייבות שניתנה בדיון הקודם, הינה השנייה במסגרת הליכים משפטיים אשר אינה ממומשת. "מיותר יהא לציין את הנזקים הכבירים הנגרמים לילדים הבדואים בגילאים כ"כ מוקדמים, כאשר התוצאה של אי קיום התחייבותכם, הינה ברבות מהמקרים, היעדרות מהגנים."

 

לאור האמור לעיל, דרש עדאלה כי משרד החינוך והמועצות האזוריות ידאגו באופן מיידי למערך הסעות מהכפרים אלג'רף ואום נמילה לגני הילדים באופן מיידי, ולהעביר עדכון לגבי אספקת שאר ההסעות בכפרים הלא מוכרים האחרים.

מסמכים קשורים: