עדאלה: על היועמ"ש לבטל את חוות דעתו המכשירה הפקעת קרקעות פלסטיניות פרטיות בשטחים הכבושים

חוות דעת זו מנוגדת למשפט הבינלאומי ההומניטרי

מרכז עדאלה פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בדרישה כי יבטל את חוות דעתו מיום 8.11.17 ולהודיע לרשויות שלא לפעול על פיה. בחוות דעתו קבע היועמ"ש כי אין מניעה משפטית ב"הסדרת" דרך גישה להתנחלות חרשה באמצעות הפקעה של קרקע פלסטינית פרטית. בחוות הדעת קבע היועמ"ש כי "הפקעה של קניין פרטי, שאין בה משום הפקעה מלאה של זכות הבעלות ואשר בצידה תשלום פיצויים לבעלי הזכויות הנפגעים, לא תיחשב להחרמה אסורה של רכוש הפרט, לעניין סעיף 46 לתקנות האג, משנת 1907" (ההדגשה במקור). הלכה למעשה, על פי חוות הדעת, אין עוד מניעה, במישור הסמכות, בהפקעת זכויות במקרקעין פרטיים בשטחים הכבושים, שלא  לצרכים ביטחוניים ולטובת אוכלוסיית המתנחלים.

 

עו"ד סוהאד בשארה כתבה בפנייתה ליועמ"ש כי חוות דעת זו מנוגדת למשפט הבינלאומי ההומניטרי: "חוות הדעת הנדונה מבקשת לשלול באופן מוחלט את ההגנות שבמשפט הבינלאומי ההומניטרי על הזכות לקניין של תושבים מוגנים בשטחים הכבושים. המשפט הבינלאומי ההומניטארי מטיל איסור על מדינת ישראל, כמעצמה כובשת, לנצל שטחים כבושים לצרכיה הפוליטיים ולצרכי אזרחיה, כולל בניית התנחלויות."

 

עו"ד בשארה ציינה כי חוות דעת זו אף מנוגדת לעמדתו של היועמ"ש עצמו בפני בג"ץ בעתירה נגד חוק ההסדרה. במסגרת התנגדותו לחוק, הגיש היועמ"ש לבג"ץ את עמדתו בה נקבע כי: "ההסדר המוצע עומד בסתירה לחובת המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון להגן על קניינה של האוכלוסיה הפלסטינית באזור, בהיותו הסדר של הפקעה אסורה של זכויות קניין ושלילת מקרקעין מבעליהם החוקיים. מדובר בחובה מוגברת הקבועה בהוראות הדין הבינלאומי הנוהג בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית, שהוכרה ועוגנה בפסיקת בית המשפט העליון."

 

בנוסף, טענה עו"ד בשארה בפנייתה כי חוות דעתו של היועמ"ש מבוססת על פרשנות לא נכונה של פס"ד של בית המשפט העליון בעניין זיאדה, בו נקבע כי במסגרת שיקוליו של המפקד הצבאי, הוא רשאי לקחת בחשבון את זכויותיהם של מתנחלים יהודים בשטח.

 

בהקשר זה כתבה עו"ד בשארה כי "לא ניתן להתייחס לעניין זיאדה כפסק דין שקובע הלכה חדשה לפיה ניתן לפגוע באוכלוסיה המוגנת למען רווחתם של מתנחלים ישראלים. קריאת עניין זיאדה כנותן היתר לפגוע באוכלוסיה המוגנת למען אוכלוסיית המתנחלים מתנגשת הן עם הלכות קודמות של ביהמ"ש העליון והן עם המשפט הבינלאומי שחל על הגדה המערבית."

 

מסמכים קשורים:

תיקים משפטים קשורים: