ח"כ ג'בארין עתר לבג"ץ באמצעות עדאלה: האיסור לנסוע במימון גוף התומך בחרם הינו בלתי-חוקי‎

התיקון האמור, והשלכותיו הספיציפיות על נסיעתו של ח"כ ג'בארין, פוגע בחופש הביטוי הפוליטי ובחופש התנועה של חברי כנסת

ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת) עתר היום, 22.4.18, לבג"ץ באמצעות מרכז עדאלה, נגד החלטת ועדת האתיקה של הכנסת למנוע ממנו לנסוע לסבב הרצאות בארה"ב במימון של ארגון Jewish Voices for Peace. בתאריך 22.1.18 העבירה ועדת הכנסת תיקון לכללי האתיקה בו נקבע כי אסור לח"כ לנסוע לחו"ל במימון של גוף שפרסם ביודעין קריאה להטלת חרם על מדינת ישראל או התחייב להשתתף בחרם. היישום הראשון של התיקון האמור היא מניעת נסיעתו המתוכננת של ח"כ ג'בארין, החלטה שהתקבלה בוועדת האתיקה של הכנסת ב- 13.3.18. ח״כ ג׳בארין הוא משפטן ויו״ר הוועדה ליחסים בינלאומיים ברשימה המשותפת.

בעתירה, שהןגשה ע”י עו”ד חסן ג’בארין ועו”ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה, נטען כי התיקון האמור, והשלכותיו הספיציפיות על נסיעתו של ח"כ ג'בארין, פוגע בחופש הביטוי הפוליטי ובחופש התנועה של חברי כנסת. שכן, החלטת ועדת האתיקה מבקשת לסכל את השתתפותו של ח"כ ג'בארין באירועים אשר קשורים באופן מובהק לפעילותו הפרלמנטארית כחבר כנסת. עוד נטען כי הגבלה זו אינה נובעת מכך שיש בביטוי שלו או במעשיו משום עבירה אתית או משום עבירה פלילית או בשל קיומו של איסור כלשהו על חבר הכנסת להיות במגע עם הגוף המממן; ההגבלה נובעת אך ורק מכך שהגוף המממן את הנסיעה הוא גוף שיש לו עמדה פוליטית מסוימת כלפי מדיניות ממשלת ישראל והוא נמנה עם קוראי החרם על מדינת ישראל כדי לסיים את הכיבוש בשטחי 1967.
 

העותרים הדגישו כי התיקון של כללי האתיקה נעשה שלא לתכלית ראויה שכן מטרתו הינה להגביל פעילות לגיטימית של חבר כנסת אך ורק מאחר ועמדותיו הפוליטיות של הגוף המממן את הנסיעה אינן מוצאת חן בעיני הרוב הפוליטי.


בנוסף, נטען בעתירה כי התיקון האמור נעשה בחריגה מסמכות, שכן כללי האתיקה אינם יכולים לכלול התערבות בפעילות הפוליטית הלגיטימית של חברי כנסת. עמד על כך  היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל יינון, אשר ציין, כפי שמצוטט בעתירה, כי עד כה "הוועדה התמקדה אך ורק בבחינת הציר של יחסי הון שלטון וניגודי עניינים, ולא עסקה בכלל בבחינת תוכן או אידיאולוגיה שעומדת מאחורי אירוע או כנס שחבר כנסת משתתף בו בחו"ל, או מהות הארגון שהזמין אותו ומממן אותו."

 

ח"כ ג'בארין אמר עם הגשת העתירה: "הכנסת הנוכחית, שנשלטת ע״י קואליציית הימין, ממשיכה בניסיונותיה להצר את צעדי חברי הכנסת הערבים באופן לא חוקי ולא דמוקרטי. חוק ההדחה, האיסור לבקר בכלא אסירים המסווגים כביטחוניים, וכעת התיקון האמור, מבטאים כולם עריצות של רוב אשר מבקש למנוע מאיתנו לייצג את ציבור בוחרנו באופן מהותי וראוי. אני מקווה שבג"ץ ידון בעתירה בהקדם ויקבל החלטה אשר תבטל את התיקון של ועדת הכנסת. סבב ההרצאות המתוכנן לי ביוני בארה"ב הוא חלק מהותי ממילוי תפקידי כנבחר ציבור ומחופש הפעילות הפוליטית שלי."

מסמכים קשורים: