עדאלה דורש את מניעת קידום תיקון חוק "נאמנות בתרבות"

העילות המצויינות בתזכיר החוק מצביעות שהוא נועד לאפשר ניצול כוחו של הרוב לדיכוי פעילותו והשקפתו של המיעוט באופן לא חוקתי.

בעקבות אישור תזכיר לתיקון חוק התרבות והאמנות (״נאמנות בתרבות״), העביר המרכז המשפטי עדאלה ב-31.10.18, לידי גב׳ הדס פרבר היועצת המשפטית של משרד התרבות והספורט, היועץ המשפטי לממשלה מר אביחי מנדלבליט והמשנה ליועמ״ש, גב׳ דינה זילבר, מכתב הדורש את מניעת קידום הצעת החוק.

במכתבה, עו״ד סאוסן זהר מציינת כי העילות המוזכרות בחוק זה, כמו ב״חוק הנכבה״, מכוונות בעיקרן לאפשר ניצול כוחו של הרוב לדיכוי פעילותו והשקפתו של המיעוט באופן לא חוקתי.

עילת ״שלילת קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית״ כבר הוסרה בעבר מהנוסח הסופי של הצעת התיקון לחוק יסוד: הכנסת (״חוק ההדחה״) בשל עמימותה, ועילה זו נועדה גם בהצעה שלפנינו לאפשר ניצול לרעה של כוח פוליטי הנמצא בידי הרוב.

כמו כן, מצביעה עו״ד זהר כי הצעת התיקון לחוק, באה בעקבות דחיית בקשותיה של השרה רגב ממשרד האוצר לאכוף את ״חוק הנכבה״, דבר שמבליט את השיקולים הפוליטיים הפסולים מאחורי הגשתה.

לקריאת המכתב