חוק הנכבה

עמוד: 1 מתוך 1
2022-06-07
בתגובה לפניית עדאלה, הצהיר המשרד כי הוא מכיר בפגיעה בזכויות יסוד שנובעת מהחלת כללי 'חוק הנכבה' על מכרז להשתתפות במאגר ספקים של תכנים חינוכיים, אך טוען כי הצעד עולה בקנה אחד עם המשפט החוקתי הישראלי. מרכז עדאלה השיב לבקשת...
2022-04-13
במכרז להקמת "מאגר ספקי תכניות ומענים עבור מערכת החינוך" שנועד להעניק למנהלי בתי ספר אוטונומיה להזמין תכניות לתלמידיהם, נקבע כי לא יוכלו להגיש הצעות גופים אשר לא יצהירו כי לא יכלל בין משתתפי התכנית גורם אשר אינו מכיר...
2018-11-02
העילות המצויינות בתזכיר החוק מצביעות שהוא נועד לאפשר ניצול כוחו של הרוב לדיכוי פעילותו והשקפתו של המיעוט באופן לא חוקתי.