עדאלה לועדת החוקה: חוק עונש מוות פסול ומעורר חשש שנועד לפלסטינים בלבד

לקראת הכנת הצעת החוק ״עונש מוות למחבלים״ לקריאה ראשונה בכנסת, קורא עדאלה שלא לקדם את חקיקתו בשל היותו מנוגד לרוחו של המשפט הבינלאומי ולחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

לקראת הדיון וההכנה לקריאה ראשונה של הצעת חוק העונשין (תיקון – גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשע"ח-2017) בועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת (14.11.2018), העביר המרכז המשפטי עדאלה ליו״ר הועדה, ח"כ ניסן סלומינסקי, את התנגדותו להצעת החוק.

 

הצעת החוק מבקשת לקבוע עונש מוות למי שהורשע בישראל ברצח בנסיבות שהוגדרו על פי חוק כמעשי טרור. כמו כן הצעת החוק מחיה את האות המתה של עונש המוות הקיים בשטחים ומחמירה את תחולתו בכך שהיא מאפשרת את גזירתו באמצעות רוב רגיל ולא פה אחד, וכן מבטלת את הזכות להמתקת עונש של הנידונים למוות.

 

במכתב ששלח עו״ד רביע אגבריה, מנמק עדאלה את התנגדותו לחוק, בכך שהוא מטיל עונש הכרוך ביחס אכזרי, בלתי-אנושי ומשפיל, ולפיכך גם מנוגד לרוחו של המשפט הבינלאומי ולחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף, מצביע אגבריה על כך שמרבית מדינות העולם לא כל שכן הדמוקרטיות שביניהן, קבעו איסור מוחלט על הטלת עונש מוות. יתר על כן עונש המוות אינו משרת את התכלית המוצהרת של הצעת החוק, שהיא יצירת הרתעה, שכן מחקרים רבים מעידים באופן עקבי על כישלונו של עונש המוות בהשגתה.

 

מעבר להתנגדות העקרונית של עדאלה לענישה מסוג זה, הרי שחקיקה זו תוביל לאפליה על רקע לאום בהחלתה. זאת, שכן מלבד החשש כי במישור היישומי יוחל עונש המוות באופן סלקטיבי על רקע לאום, הרי שהצעת החוק קובעת הוראות שונות באשר לתחולתה על בתי משפט צבאיים שכידוע עוסקים בשפיטתם של התושבים הפלסטינים בלבד.

 

לפיכך, מבקש המרכז המשפטי עדאלה מן הועדה שלא לקדם את הצעת החוק.

 

עו״ד רביע אגבריה מוסיף: "מדובר בהצעת חוק שמתלבשת על גל החקיקה הנושא אופי של אפרטהייד ומנוגדת לרוחו של המשפט הבינלאומי והחוקתי. הצעת החוק לא רק מבקשת להסמיך את בתי המשפט לגדוע חיי אדם בנסיבות מסוימות אלא גם מעמיקה את האפרטהייד בהחלתה, שכן הצעת החוק מבקשת להחיל דין מחמיר על נאשמים פלסטינים הנשפטים בבתי המשפט הצבאיים בשטחים. תחולה כזו של חוק ישראלי על שטחים כבושים אסורה בהחלט לפי המשפט הבינלאומי"

 

לקריאת המכתב

 

צילום:  Adaptor- Plug/Flickr Creative Commons