לראשונה ועדה של האו"ם קובעת כי המשטר הישראלי מהים ועד הנהר מפעיל מדיניות של הפרדה גזעית

הוועדה לביעור אפליה גזעית הביעה דאגה מחקיקה ומדיניות המפלה את העם הפלסטיני שחי תחת שליטתה האפקטיבית של ישראל ושכפוף לסמכות השיפוטית שלה משני צידי הקו הירוק.

ביום שישי 13.12.2019, פרסמה ועדת האו״ם לביעור האפליה הגזעית את מסקנות הסקירה התקופתית של ישראל שהתקיימה בתחילת החודש (4-5.12) בג׳נבה. עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, הגיש שלושה דוחות שונים העוסקים בהפרות של האמנה על ידי ישראל ופגיעתן בזכויות הפלסטינים, וכן התייצב לדיון ומסר את הערותיו.

 

לקריאת מסקנות המלאות של ועדת האו״ם (אנגלית)
למידע נוסף על דוחות מרכז עדאלה ועל ההודעה שנמסרה בג׳נבה

 

מסקנות הוועדה הינן הפעם הראשונה שוועדה של האו"ם מגדירה את המשטר הישראלי כמקיים מדיניות של הפרדה גזעית ושל אפרטהייד, הן בקו הירוק והן בשטחים שכבשה בשנת 1967 (הגדה המערבית, מזרח ירושלים, עזה והגולן הסורי). זהו מסמך תקדימי, משום שהוא כורך יחד את פשע ההתנחלויות ואת הסגר על עזה למשל, עם החקיקה ויתר הפרקטיקות המפלות שבתוך בקו הירוק, בראשן חוק יסוד: הלאום. כל זאת תחת מסגרת אחת של מדיניות הפרדה גזעית שמופעלת נגד כלל הפלסטינים החיים "תחת סמכותה השיפוטית ושליטתה האפקטיבית".

 

המסמך מפרט תחת המסגרת הזו, עוד שורה ארוכה של קווי מדיניות וחקיקה נוספים, המפרים את מחויבויות ישראל להוראות האמנה בהיותם מייצרים אפליה על רקע אתני והפרדה גזעית, בהם: חוק האזרחות ומניעת איחוד משפחות, חוק ועדות הקבלה וההתנחלויות בגולן הסורי, אותם היא ממשיכה לראות כבלתי חוקיות יחד עם אלו שבמזרח ירושלים. כמו כן, הוועדה הביעה דאגה ממדיניות הריסת הבתים ועקירתם של תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב, וקראה לישראל ליישב את תביעות הקרקע התלויות ועומדות באופן מהיר שקוף ואפקטיבי, וכן לעשות צעדים לשיפור איכות חייהם של הבדואים הפלסטינים.

 

עיקרי הממצאים של הוועדה

מתוך כלל הסעיפים במסמך המסקנות, הוועדה ציינה נושאים אלה כבעלי חשיבות מיוחדת:

 

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

  • חברי הוועדה ציינו שחוק יסוד זה הינו מפלה והם הביעו דאגה מהפרות האמנה כתוצאה מחוק היסוד, משום שהוא קובע שמימוש הזכות להגדרה עצמית הינו ״ייחודי לעם היהודי״, פוגע במעמד השפה הערבית ומגדיר את ההתיישבות היהודית כבעלת ערך לאומי. בתוך כך, האיצה הוועדה בישראל לעמוד במחויבויותיה לחוק הבינ"ל, הכוללות את אמנת ג'נבה הרביעית האוסרת על העברת אוכלוסייה אזרחית לשטח כבוש.

לקריאה נוספת על המסקנות הוועדה על חוק הלאום

 

חוקים מפלים

  • תוך שהביעה דאגה מכך שממשיכים להתקיים שורה של חוקים אשר מפלים את פלסטינים במכלול רחב של תחומים, המליצה הוועדה כי ישראל תפעל להבטיח שוויון זכויות מלא לכל הפלסטינים הנמצאים תחת סמכותה השיפוטית ושליטתה האפקטיבית, היינו החיים משני צידי הקו הירוק.

 

הפרדה גזעית

  • הוועדה קוראת ליישם באופן מלא בתוך ישראל ובשטחים שתחת שליטתה, את סעיף 3 לאמנה, המחייב החתומות על האמנה לפעול לביעור מדיניות של הפרדה גזעית (אפרטהייד).

 

פשעי שנאה והסתה גזענית

  • הוועדה הביעה דאגה מריבוי התבטאויות גזעניות, במיוחד על ידי נושאי תפקידים רשמיים, מנהיגים פוליטיים ודתיים ובחלק מכלי התקשורת ובספרי הלימוד, וכן מעלייה בשיעור פשעי שנאה שמכוונים כלפי לא יהודים, בעיקרם פלסטינים. הוועדה ציינה גם דיווחים על טיפול מפלה של רשויות האכיפה, בהתבסס על הזהות האתנית של הפוגעים.

 

מרכז עדאלה מסר בתגובה:

"שינוי התפיסה שמשתקף ממסקנות אלה הוא בעל ממדים היסטוריים, שכן לראשונה ישראל מוגדרת על ידי ועדת מומחים של האו"ם כמשטר שמפעיל פרקטיקות של אפרטהייד נגד הפלסטינים משני צידי הקו הירוק. מדיניות ההפרדה בין יהודים לפלסטינים, לא רק כתוצאה מהפעלת מערכות חוק נפרדות בשטחים הכבושים, אלא גם מעיגון ההפרדה הגזעית כערך חוקתי, הינה בתחום ההפרות המוחלטות של אמנת רומא, המגדירה את האפרטהייד כפשע נגד האנושות. הבלעדיות של העם היהודי בזכות להגדרה עצמית בכל השטחים שתחת שליטת ישראל, כפי שהיא מנוסחת בחוק יסוד: הלאום, לצד הגדרת ההתיישבות היהודית כערך לאומי, מצביעות על כוונה להנציח מדיניות של הפרדה גזעית מהים ועד הירדן, ועשויות להיות לכך השלכות מרחיקות לכת על הגדרת אופיו של המשטר הישראלי על ידי גופים מוסמכים של המשפט הבינלאומי.״

 

 

הודעות קודמות לעיתונות

 

מרכז עדאלה קרא לוועדת האו"ם המפקחת על יישום האמנה לביעור האפליה הגזעית לקבוע כי חוק היסוד: הלאום הינו גזעני ומנוגד לאמנה  04/12/2019

 

לראשונה גוף של האו"ם קובע כי חוק הלאום מפר אמנה בינלאומית שאשררה ישראל; מרכז עדאלה פנה ליועמ"ש כדי שיתנגד לחוק בתשובתו לבג"ץ  06/11/2019

 

ועדת האו״ם לביעור האפליה הגזעית קובעת כי חוק הלאום מנוגד לאמנה שחברה בה ישראל  14/12/2019