ערעור לעליון נגד חוק שמעניק חסינות לישראל מכל תביעות נזיקין בעזה

מרכז עדאלה ומרכז אלמיזאן מבקשים לבטל פסק דין שאישר את החוקתיות של תיקון עוקף בג"ץ לחוק הנזיקים האזרחיים, השולל את זכות הגשת תביעות על נזק שנגרם מפעולה שאינה מלחמתית בשטח רצועת עזה שהוגדר כ"שטח אויב".

ב- 7.2.2019 הגישו עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ומרכז אלמיזאן לזכויות אדם (עזה) לבית המשפט העליון, ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שסילק את תביעת הנזיקין שהגישו הארגונים בשמו בשמו של עטייה נבאהין. נבאהין נורה בצווארו בידי הצבא הישראלי ביום הולדתו ה-15 ב-16.11.2014, שעה שחזר מבית הספר אל ביתו ליד מחנה הפליטים אל בורייג׳ בעזה, הסמוך לגדר הגבול עם ישראל. כתוצאה מן הירי, נותר נבאהין משותק בארבעת גפיו ומרותק לכסא גלגלים והוא פונה ע״י הצבא הישראלי לבית חולים סורוקה לקבלת טיפול רפואי.

 

למרות שהנפגע נורה בהיעדר כל פעולה מלחמתית, אישר השופט שלמה פרידלנדר את בקשת המדינה לפסול על הסף את תביעת הנזיקין ב-4.11.2018. זאת, בהסתמך על תיקון מס׳ 8 משנת 2012 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952, הקובע כי המדינה אינה אחראית לנזק שנגרם למי "שאינו אזרח ישראלי, שהוא תושב שטח מחוץ לישראל שהממשלה הכריזה עליו בצו כשטח אויב". רצועת עזה כולה הוכרזה באוקטובר 2014 כשטח האויב, בצו שהחיל אותו רטרואקטיבית ליום הראשון של מבצע צוק איתן. בהחלטתו, אישר בית המשפט את החוקתיות של התיקון האחרון, שנחקק לאחר שבג"ץ ביטל את תיקון קודם לחוק (מס' 7), שנתן חסינות למדינה באזורים שהוגדרו "אזור עימות", בעקבות עתירה שהגיש מרכז עדאלה ב-2005.

 

עטייה נבאהין (תצלום: מרכז אלמיזאן)

 

בערעור מצביעים מרכז עדאלה ואלמיזאן כי הן פסק הדין של המחוזי והן התיקון לחוק, מנוגדים לחוק ולפסיקה הישראליים, וכן למשפט הבינלאומי המחייב כי על נתינים מוגנים להיות זכאים לסעד אפקטיבי המתבטא בהגשת תביעות נזיקין אישיות. פסק הדין אף מעורר חשד רציני להפרה בוטה של אמנת רומא המגדירה חסימה בפני הנפגעים להגיש תביעות כפשע מלחמה.

 

לקריאת הערעור

 

תיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים מאמץ את דוקטרינת נתיני אויב, שהפכה לבלתי לגיטימית ואסורה לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. זאת, משום שהיא גזענית בטבעה ושוללת זכויות מבני אדם ומאפשרת את הפגיעה בהם אך ורק לפי שיוכם האתני והלאומי. הדוקטרינה מנוגדת הן לפסיקה הישראלית והן לעקרון ההבחנה שהוא הבסיס לדיני המלחמה והפרתו נחשבת להפרה בוטה למשפט הבינלאומי המנהגי.

 

פסק הדין של המחוזי שמאשר את החוקתיות של התקנה, למעשה מעניק חסינות גורפת לכל פגיעה באוכלוסיה אזרחית, גם אם היא נעשית מתוך רשלנות ולא במסגרת לחימה, או אפילו לא בשעת עימות.

 

מרכז עדאלה מדגיש כי בית המשפט העליון נדרש כעת לקבוע אם החקיקה שנועדה לשלול את זכויות הפלסטינים לסעדים משפטיים, ושעקפה את פסיקתו עומדת במבחן חוקתי. זאת לאחר שכבר פסק בעבר ששלילה כזו אינה יכולה להיות גורפת, וכי הצדקתה בטענות על קשיים ראייתיים, או החשש מריבוי של תביעות אינן תקפות.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה מסבירה: "אישור חוקתיות החוק מעניק בפועל חסינות גורפת לכל נזק שהצבא הישראלי גורם לאוכלוסיה אזרחית בעזה, גם אם הנזק הוא תוצאה של רשלנות וגם אם הוא נגרם שלא בזמן מלחמה. חסינות גורפת כזו אינה עומדת במבחן המשפט הישראלי או הדין הבינלאומי ההומניטארי"

 

לקריאת הערעור - ע"א 19/993

לקריאת פס"ד ת"א 16-05-45043 ע' נ' נ' מדינת ישראל

 

הודעות לעיתונות קודמות

פסיקה חדשה מאשרת כי תיקון עוקף בג״ץ לחוק הנזיקים האזרחיים מ-2012 פוטר את המדינה מאחריות על נזק שגרם צה״ל בעזה

בג"ץ ביטל חוק גזעני של הכנסת, המונע מהפלסטינים להגיש תביעות נזיקין נגד כוחות הביטחון