צו על תנאי נגד תכנית הכרייה בשדה בריר

הקמת מכרה הפוספטים תביא לפינוי אלפים מתושבי הכפר הבדואי המוכר אלפורעה ותסכן את בריאותם של התושבים המתגוררים במקום.

ב-27.2.2018 התקיים דיון בבית המשפט העליון בעניין כריית פוספטים בשדה בריר בסופו הוציא בג"ץ צו על תנאי שמעביר את הנטל על המדינה לשכנע את בית המשפט מדוע לא להתערב באישור תמ"א 14/ב הכוללת את כריית הפוספטים בשדה בריר, ולהורות על החזרתה אל המועצה הארצית לתכנון ובנייה. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שהתכנית לא בחנה את ההשפעות הבריאותיות הפוטנציאליות על תושבי האזור

 

הצו מגיע בעקבות שורת עתירות נגד תכנית כריית הפוספטים שנידונו יחד בבית המשפט. עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, עתר בשם תושבי הכפר הבדואי המוכר אלפורעה, יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, האגודה לזכויות והאזרח בישראל, במקום – מתכננים לזכויות אדם ורופאים לזכויות אדם.

 

לקריאת העתירה

 

תכנית הכרייה התקבלה בניגוד לעמדת משרד הבריאות ונסמכה על תסקיר השפעה על הסביבה המתעלם מקיומם של 15,000 אזרחים בדואים המתגוררים בשטח המיועד להקמת המכרה ובסמוך לו. יישומה של התכנית יביא לפינוי של תושבי אלפורעה, אלזערורה, קטמאת ועזה,  המתגוררים בשטח המיועד לכרייה ובמרחק של קילומטר אחד מגבולותיו. יצוין, כי הרשות ל"פיתוח" ו"התיישבות" הבדואים בנגב הכריזה לאחרונה על כוונתה לפנות 11,000 מהתושבים המתגוררים בסמוך למכרה, במסגרת מה שכינתה "תכנית אסטרטגית להסדרת הנגב", בה יפונו רבע מתושבי הכפרים הלא מוכרים מבתיהם, כדי לממש "תכניות פיתוח" כלכליות וצבאיות.

 

בית המשפט הקציב 90 יום למשיבים להגיש כתבי תשובה.

 

רכזת היחידה לזכויות קרקע, תכנון ובניה בעדאלה, עו"ד מאיסאנה מוראני שהגישה את העתירה מוסיפה: "בית המשפט השתכנע כי נפל פגם חמור בבחירה בשדה בריר לכריית פוספטים. רשויות התכנון לא בחנו את ההשלכות הבריאותיות של הכרייה על התושבים באיזור ועל תושבי אלפורעה בפרט. הרשויות אף התעלמו מכך שהקמת השדה תביא לעקירה של תושבים רבים מאלפורעה אשר גרים בתוך שדה הכרייה ובקרבתו. לצערנו, התנהלות מזלזלת זו בחיי הבדואים ובזכויותיהם חוזרת על עצמה גם בתוכניות אחרות אשר מקודמות בימים אלה ועלולות להביא לעקירה של עשרות אלפי תושבים בדואים והרס כפריהם".

 

הודעות לעיתונות קודמות

תושבי אלפורעה לבג"ץ: מנעו את כריית הפוספטים בשדה בריר