עדאלה הגיש עתירה נגד החלטת עיריית עפולה האוסרת כניסת תושבי חוץ לפארק הציבורי שבעיר

מאבטח סירב לאפשר לעו"ד נארימאן שחאדה זועבי ממרכז עדאלה להיכנס לפארק בנימוק שאינה תושבת העיר בהתאם למדיניות שעיריית עפולה פרסמה לאחרונה. עדאלה הגיש בשמה עתירה מינהלית בבית המשפט המחוזי בנצרת כדי שיורה לבטל את ההחלטה הבלתי חוקית של עיריית עפולה, שנעשתה ממניעים גזעניים.

ב - 1.7.2019 הגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים. בעתירתו, מבקש מרכז עדאלה מבית המשפט לקבוע כי החלטת עיריית עפולה לסגור במהלך החופש הגדול את הפארק הציבורי שבעיר בפני מי שאינם תושבי עפולה, בטלה. העותרים ביקשו מבית המשפט להוציא צו ביניים האוסר באופן מיידי על מימוש ההחלטה נוכח העובדה שהחופש הגדול כבר החל וההוראה מופעלת. את העתירה הגישו עו"ד פאדי חורי ועו"ד סארי עראף.

 

לקריאת העתירה

 

הנחיית עיריית עפולה ניתנה על רקע הבטחת בחירות מפורשת של ראש העירייה אבי אלקבץ לפעול נגד "כיבוש הפארק" כלשונו, בה קרא "להניף בגאווה את דגלי ישראל בכל הפארק ולהשמיע מוזיקה בעברית". כמו כן, ההחלטה פורסמה ימים ספורים לאחר שהשתתף ראש העיר בהפגנה נגד מכירת בית לערבים ולאחר שבתחילת כהונתו הושבעו חברי מועצת העיר כי יפעלו לשמור על צביונה היהודי של העיר. לאור זאת, מרכז עדאלה קובע כי ההחלטה מכוונת בעיקרה נגד האזרחים הערבים המתגוררים ביישובים הסמוכים לעפולה.

 

העתירה מגיעה לאחר שביום 26.6.2019, פנה מרכז עדאלה אל ראש העיר ואל היועץ המשפטי לממשלה מיד לאחר שפורסמה בתקשורת החלטת העירייה, ודרש לפעול לביטולה עד לתחילת החופש הגדול, בטרם יפנה לערכאות שיפוטיות. זאת, לאחר שכבר פנה באל ראש העיר בחג החנוכה כאשר הונהגה מדיניות דומה, ולא זכה לכל מענה. ב-30.6.2109 בתגובה לפניות שקיבלה בעניין מעדאלה ומאחרים, פנתה עו״ד דינה זילבר, המשנה ליועמ״ש (משפט ציבורי-מינהלי), אל היועץ המשפטי לעיריית עפולה בדרישה להבהרות לגבי החלטת העירייה, תוך שעמדה על המצב המשפטי שאינו מתיישב עמה.

 

לקריאת פניית עדאלה אל היועמ"ש

לקריאת מכתבה של המשנה ליועמ"ש אל עיריית עפולה

 

הבוקר, עם תחילת התקופה עליה הכריזה העיריה שבה תונהג המדיניות, ניגשה עו"ד נארימיאן שחאדה זועבי יחד עם בנה הפעוט אל שער הכניסה של הפארק, שם קידם את פניהם שלט ובו נכתב "הפארק פתוח לפעילות של רשת שחקים לתושבי עפולה בלבד". מאבטח שהיה במקום אסר על עו"ד שחאדה זועבי ובנה להיכנס לפארק משום שהינם תושבי נצרת. השומר העיד כי ההנחיה לאסור על כניסת מי שאינו תושב עפולה ניתנה לשומרי הפארק יום קודם לכן.

 

עו"ד נארימאן שחאדה זועבי מספרת: 

"לא יכולתי להתעלם מתחושת ההשפלה שנוצרת נוכח הסיטואציה בה חולפים על פני תושבים יהודים, שנכנסים בחופשיות לפארק רחב הידיים הזה שאני מכירה היטב, בעוד אני נאלצת לחזור על צעדי ולשוב אל המכונית כלעומת שבאתי."

 

מרכז עדאלה טוען כי עיריית עפולה פועלת בהיעדר סמכות, ואין רשות מקומית רשאית לסגור פארק ציבורי רק עבור תושביה ולמנוע כניסת תושבי חוץ אל תחומו. זאת, משום שפקודת העיריות קובעת, כי רשות אינה רשאית לגבות דמי כניסה לפארק ציבורי המצוי בתחומה, לרבות ממי שאינם תושביה - קל וחומר, שאין היא מוסמכת לסגור אותו כליל בפני מבקרים מבחוץ. כמו כן, המדיניות מנוגדת להוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, (תשס"א-2000) האוסר על הפליה על רקע מקום מגורים.

 

נוסף על אי-חוקיותה של ההוראה שנתקבלה בהיעדר סמכות, החלטת העירייה לסגור את הפארק בפני מי שאינם תושביה הינה גזענית ומפלה, ופוגעת בזכות החוקתית לשוויון של האוכלוסייה הערבית. זאת בהסתמך על שלל ראיות שנמסרו לבית המשפט, המעידים על מניעיה הגזעניים המובהקים של ההנחיה ובהם הנסיבות הדמוגרפיות הספציפיות של עפולה, המאפשרת שימוש בקריטריון התושבות לצורך מילוי תכלית גזענית.

 

מרכז עדאלה מוסיפים: "הגבלת הכניסה לפארק הינה רק סימפטום של מגמת סגרגציה מדאיגה שמקבלת רוח גבית מחוק הלאום. רשות מקומית קובעת בעצמה משיקולים גזעניים שהיא סוגרת את שעריה בפני ערבים: הם אינם מוזמנים להתגורר בה או אפילו להשתמש במתקניה, משום שנבחרי הציבור של העיר בחרו להתחייב לשמור על צביונה היהודי. ואולם עיריית עפולה אינה רשאית לקבוע מי יהנה ומי לא יהנה ממשאב השייך לציבור כולו, גם אם השטח הזה נמצא בתחום השיפוט שלה והיא מי שמתחזקת אותו."

 

לקריאת העתירה – עת"מ 3161-07-19

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדאלה פנה ליועמ"ש כדי שיורה על ביטול את ההנחיה הגזענית האוסרת על כניסת מי שאינו תושב העיר לפארק העירוני 26.6.2019

 

בעקבות שבועת מועצת העיר ״לשמור על צביונה היהודי״ של עפולה, עדאלה דורש מהמדינה להשעות פיתוח והקצאת קרקעות לעיר עד לביטול ההחלטה 30.12.2018