עדאלה לוועדת האו"ם: ישראל ממשכיה להפר את הזכויות של הפלסטינים והבדואים ואת אמנת האום בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית (ICERD)

ישראל נכשלה ביישום המלצות ומסקנות הוועדה משנת 2012, ובביטולן של פרקטיקות גזעניות ומפלות.

עדאלה – המרכז המשפטי של המיעוט הערבי בישראל, הגיש החודש שני דוחות לוועדה ליישום אמנת האו"ם בדבר ביעור כל הצורות האפליה הגזעית. זאת, טרם דיוני הוועדה בשורת הנושאים ושאלות שהציבה הוועדה בפני מדינת ישראל, נושאים שאמורים להיות תואמים לאמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית, שנחתמה על יד מדינת ישראל בשנת 1966 ואושררה בשנת 1979.

 

הדו"ח הראשון עוסק בהפרה של זכויות האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל והוא הוגש על ידי מרכז עדאלה, והדו"ח השני עוסק בהפרת זכויות האזרחים הבדואים בנגב/נקאב והוגש יחד עם פורום דו קיום בנגב.

 

הוועדה אמורה לקיים את דיוניה בג'נבה על ישראל ב- 4-5 לדצמבר 2019 נציגי עדאלה ופורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי ינכחו בדיון ויהיו זמינים לראיונות לתקשורת.

 

הדוחות מספקים מידע עדכני וניתוח של ההתפתחויות המדיניות, הפוליטיות והמשפטיות מאז דיוני ועדת האו"ם שבקרה את ישראל בשנת 2012. הדוחות מדגישים את הכשל של מדינת ישראל ביישום מסקנות ותובנות הוועדה לפיהם על מדינת ישראל לבטל רבות מהפרקטיקות המפלות והגזעניות שלה.

 

הדו"ח של 'עדאלה' העוסק בהפרת זכויות של אזרחים ערבים-פלסטינים במדינת ישראל מדגיש את ההיבטים המדאיגים הבאים:

  • הפרות של הזכות לשוויון, במיוחד לאחר חקיקת חוק הלאום, שמכונן באופן חוקתי את זהותה האתנית-דתית של המדינה כיהודית בלבד, ומוריד את דרוגה של השפה ערבית משפה רשמית של המדינה לשפה בעלת "מעמד מיוחד".
  • קווי מדיניות של שליטה דמוגרפית, המתבטאים בשורת חוקים העוסקים המעמד האזרחי כדוגמת חוק השבות, האיסור המתמשך באיחוד משפחות בין האזרחים הפלסטיניים של ישראל  לפלסטינים מהשטחים הכבושים, וביטול שרירותי של אזרחות בגין "הפרת נאמנות", שהגדרתו בחוק רחבה.   
  • מתקפות על השתתפות פוליטית כולל חקיקה כמו "חוק ההדחה", בקשות לפסילת מועמדים ורשימות ערביות מלהשתתף בבחירות; הסתה גזענית של ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד אזרחים ערבים פלסטיניים וההנהגה הערבית; והצבת מצלמות נסתרות בקלפיות הבחירות באפריל 2019 וניסיונו הכושל של הליכוד להעביר חקיקת חירום לפני הבחירות בספטמבר 2019.
  • נציגות מועטה של אזרחים ערבים בשרות הציבורי ובמיוחד של נשים ערביות, בשל מיעוט מאמצים רציניים והפגנת רצון מצד המדינה לשפר את המצב.

 

בדו"ח שהגישו עדאלה והפורום לדו קיום בנגב, הודגשו את סוגיות מעוררות דאגה עיקריות ביחס לאזרחים הבדואים של הנגב:

  •  המשך הרצף ההיסטורי של עקירה באמצעות סירובה של המדינה להכיר בתביעות הבעלות בנגב, סירובה לספק שירותים בסיסיים במיוחד לכפרים הלא מוכרים והזנחתם, והתכניות לעייר בכפיה בדואים ולרכזם בעיירות עניות ודלות.
  • הסתה גזענית כנגד האוכלוסייה הערבית הבדואית, על ידי בעלי תפקידים ונבחרי ציבור הכוללים את יאיר מעין, מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, גלעד ארדן - השר לביטחון פנים, יואב גלנט - שר השיכון (לשעבר) וראש הממשלה בנימין נתניהו.
  • אפליה בנושא התכנון והבניה - כולל מדיניות ישראל בנושא הריסות הבתים והפינוי הכפוי. תכניות פיתוח הכוללות פינוי ועקירה באמצעות בנית אזורי תעשיה, כבישים, מסילות ברזל, ומכרות פוספטים. חקיקה של חוק קמיניץ אשר מרחיב את כוחה של המדינה ליישום מדיניות של הריסות בתים וצווי פינוי תוך הגברת השימוש בקנסות כספיים כבדים על עבירות בניה.
  • אפליה בתעסוקה - בשל מחסור באזורי תעסוקה ותחבורה ציבורית בישובים הבדואים, כמו גם כישלון באיסוף מידע מדויק המתעלם ומזניח עשרות אלפי אזרחים המתגוררים בכפרים הבלתי מוכרים.
  • אפליה בחינוך - בשל כשילון המדינה לתת מענה למחסור בכיתות לימוד ולצפיפות בהן, מחסור בכיתות ומסגרות לגיל הרך, שיעורי נשירה גבוהים והישגים חינוכיים נמוכים.


עדאלה ופורום דו קיום בנגב ימשיכו לעקוב אחר יישום שורת הנושאים שתקבע ועדת האום למדינת ישראל.

 

לקריאת הדו"ח של עדאלה על הפרות זכויותיהם של אזרחי ישראל הערבים הפלסטינים

לקריאת הדו"ח המשותף על הפרות זכויותיהם של אזרחים ערבים בדואים בנגב

לקריאת הדו"ח של מדינת ישראל ל-CERD (2017)