הצעת חוק לתיקון חוק האזרחות הכופה שבועת נאמנות על המבקשים להתאזרח

אזרחות
הצעת חוק
התיקון המוצע לחוק האזרחות דורש מלא-יהודים המבקשים לקבל אזרחות ישראלית באמצעות תהליך התאזרחות או מאלה המעוניינים להנפיק תעודת זהות בפעם הראשונה (כפי שמחויב לעשות כל אזרח מגיל 16 ומעלה) להישבע שבועת נאמנות לישראל כ"מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, לסמליה ולערכיה, ולשרת את המדינה בכל דרך שיידרש, בשירות צבאי או בשירות לאומי, כמוגדר על פי חוק". מלים אלה יחליפו את הנוסח הקיים של ההצהרה, "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל". הדרישה שאזרחים חדשים יישבעו אמונים לישראל כ"מדינה יהודית ודמוקרטית" מערערת את מעמדם של ערביי ישראל עוד יותר, בהגדירה את ישראל מדינה ליהודים בלבד. חקיקת התיקון עשויה להיות מדרון חלקלק, מכיוון שלפי אין-ספור הצעות חוק אחרות שהוגשו לכנסת, בזמן הקרוב ייתכן שגם חברי כנסת, שרים ופקידים בשירות הציבורי יידרשו להישבע אמונים למדינה יהודית ודמוקרטית. -7 באוקטובר 2010 שלח עדאלה מכתב לראש הממשלה, ליועץ המשפטי לממשלה ולשר המשפטים, שבו טען כי הצעת החוק מכוונת ספציפית נגד הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל, שבני זוגם ה"לא-יהודים" – פלסטינים מהשטחים הכבושים וממדינות ערביות אחרות – הם אלה שעשויים להידרש להישבע אמונים למדינה. הממשלה אישרה את הצעת החוק ב-10 באוקטובר 2010, אבל בשלב זה אין רוב בכנסת לאישור החוק.

טקסט מלא