הזכות לבחור ולהיבחר

עמוד: 1 מתוך 1
2021-02-17
שתי הבקשות שהגישו מפלגת עוצמה יהודית ורשימת הציונות הדתית נדחו ברוב של 15-3. עמדת היועמ"ש אישרה כי מרבית הטענות שהועלו בהן כבר נדחו בבית המשפט העליון בעבר, וכי לא נמצאו ראיות שמבססות את העילות הקבועות בחוק לפסילת רשימות...
2021-02-15
בתגובות נטען כי הבקשות שהגיש איתמר בן גביר ממפלגת עוצמה יהודית הינן קנטרניות, מסולפות ורחוקות מלעמוד במבחני הפסיקה בדבר פסילת רשימות מלהתמודד לכנסת.