ועדת הבחירות המרכזית דחתה את בקשות הפסילה שהוגשו נגד הרשימה המשותפת ורשימת רע"ם

שתי הבקשות שהגישו מפלגת עוצמה יהודית ורשימת הציונות הדתית נדחו ברוב של 15-3. עמדת היועמ"ש אישרה כי מרבית הטענות שהועלו בהן כבר נדחו בבית המשפט העליון בעבר, וכי לא נמצאו ראיות שמבססות את העילות הקבועות בחוק לפסילת רשימות מלהתמודד לכנסת.

בדיונים שהתקיימו בבקשות הפסילה של מועמדים ורשימות לכנסת ה-24 ביום ד' 17.2.2021, דחו חברי ועדת הבחירות המרכזית את שתי בקשות הפסילה שהגיש איתמר בן גביר ממפלגת עוצמה יהודית יחד עם רשימת הציונות הדתית בה הוא מתמודד, נגד הרשימה המשותפת ורשימת רע"ם.


מרכז עדאלה שייצג את הרשימות דרש כי הבקשות תידחינה על הסף וכי יקבעו הוצאות למבקשים, משום שהבקשות הוגשו בחוסר ניקיון כפיים, מטעות, לא ביססו תשתית עובדתית ראויה ואינן עונות על המבחנים המצדיקים את עצם קיומו של דיון ענייני בהן. כמו כן, לגופן של הטענות הצביעה במהלך הדיון עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה כי בבקשות שהוגשו לא היו אלא ראיות וטענות ישנות שמרביתן נדונו בהרחבה בעבר בבית המשפט העליון וכן מעט פרסומים חלקם אפילו של גורם שלישי, וחלקם בתרגום מסולף ושגוי או שהוצאו לחלוטין מהקשרם.

 

לדעת מרכז עדאלה עצם קיומם של דיונים בבקשות שהוגשו אך ורק ממניעים גזעניים, בידי ממשיך דרכו של הרב כהנא, מעידה על לקות בסיסית בשיטה שנכשלה מלדחותן על הסף. כל עוד הדיון בפסילת מועמדים ורשימות נתון בידי גוף פוליטי, הרי שיש לצפות כי הזירה הזו תמשיך לשרת גורמים שינסו לעשות דה-לגיטימציה לנבחרי הציבור הערבי תוך שימוש בהסתה מסוכנת.

 

עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד סאוסן זהר ייצגו מטעם מרכז עדאלה בשני ההליכים, וסייעה להם המתמחה עדן טאטור.

 

בקשה לפסילת מועמדותה של הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) פ"ר 3/24

 


 

לקריאת הבקשה

לקריאת התגובה

לקריאת עמדת היועמ"ש

לקריאת החלטה

 

 

 

בקשה לפסילת מועמדותה של הרשימה הערבית המאוחדת (רע"ם) ​ פ"ר 4/24

 

לקריאת הבקשה

לקריאת התגובה

לקריאת עמדת היועמ"ש