עדאלה לביהמ"ש העליון: יש לשלול מועדת הבחירות המרכזית את הסמכות לדון בפסילות של רשימות ומועמדים בבחירות לכנסת

בתגובה שהגיש לבית המשפט העליון בעניין ההחלטה לפסול את מועמדותו של ד"ר עופר כסיף, וכן בערעור שהגיש נגד החלטת הפסילה של רשימת רע"ם-בל"ד, דורש מרכז עדאלה לקחת מידי ועדת הבחירות המרכזית את הסמכות לאשר מועמדים ורשימות לכנסת משום שהסמכות שניתנה לה בלתי חוקתית.

ביום ג' 12.3.2019, הגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל את עמדתו לבית המשפט העליון בעניין הליך פסילת מועמדותו של ד"ר עופר כסיף בבחירות לכנסת, וכן ערעור על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את רשימת רע"ם-בלד שהתקבלו בשבוע שעבר.

 

בשני ההליכים מערער מרכז עדאלה על חוקתיות הסמכות שניתנה לועדת הבחירות המרכזית מכח חוק יסוד: הכנסת, לדון בפסילה של מועמדים ורשימות לכנסת. זאת, משום שהוא פוגע בעקרונות על פיהן הבחירות חייבות להיות שוות וכלליות וכי סמכות זו פוגעת בכללי הצדק הטבעי וההליך ההוגן.

 

מנכ"ל עדאלה, עו"ד חסן ג'בארין מוסיף: "גם אם בית המשפט העליון יהפוך את ההחלטות העגומות הללו, שנעשו ממניעים גזעניים ושנועדו לרדוף רעיונות פוליטיים שאינם מקובלים על ידי הרוב, הרי שהנזק לד"ר עופר כסיף ולרשימות שנפסלו כבר נעשה. כסיף סומן כבעל עמדות לא לגיטימיות, במהלך שרירותי ונעדר כל ראיות, ומעתה הוא נושא עליו כתם של מי שהשוו אותו לכהניסטים. כמו גם אין אף לא ראיה אחת נגד ד"ר כסיף המצדיקה את עצם הדיון בבקשת הפסילה. הפסילה של רשימת רע"ם-בל"ד מבוססת על צרור ראיות נושנות כנגד נבחרי עבר של אחת המפלגות שברשימה, שכבר נידונו בבקשות פסילה קודמות בבית המשפט העליון ונדחו. אין ראיה חזקה יותר יש לכך שאין מקום לקיומה של ועדה כזו, אם היא מאשרת מועמדות של גזען שתומך ברעיונות של תנועה שהוכרה כארגון טרור, ומנגד אינה מאפשרת לתומכי דמוקרטיה ומדינה המבוססת על שוויון לכל להתמודד."

 

הדיון על פסילתו של ד"ר כסיף יתקיים ביום ד' 13.3.2019 בשעה 9:00 בפני הרכב של תשעה שופטים.

הערעור בנוגע להחלטת הפסילה של רשימת רע"ם-בל"ד יידון ביום ה’ 14.3.2019 בשעה 11:30

 

על בית המשפט העליון למסור את החלטותיו בנוגע לפסילות עד ליום א' 17.3.2019.

 

התגובה לפסילת ד"ר כסיף והערעור על החלטת ועדת הבחירות הוגשו באמצעות עו"ד חסן ג'בארין, עו"ד סאוסן זהר ועו"ד פאדי חורי.

 

לקריאת התגובה לפסילת ד"ר עופר כסיף:

לקיראת עמדת היועץ המשפטי לממשלה על פסילת ד"ר כסיף

לקריאת הערעור על פסילת רשימת רע"ם-בל"ד