עדאלה הגיש לוועדת הבחירות המרכזית תגובות לבקשות הפסילה שהוגשו נגד הרשימה המשותפת ורשימת רע"ם

בתגובות נטען כי הבקשות שהגיש איתמר בן גביר ממפלגת עוצמה יהודית הינן קנטרניות, מסולפות ורחוקות מלעמוד במבחני הפסיקה בדבר פסילת רשימות מלהתמודד לכנסת.

בעקבות הבקשות שהגישו מפלגת עוצמה יהודית ורשימת הציונות הדתית לפסילת מועמדותם של הרשימה המשותפת ושל רשימת רע"ם בבחירות לכנסת ה-24, הגיש היום (15.2.2012) עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, לוועדת הבחירות המרכזית כתבי תגובה בשם הרשימות. בקשות הפסילה שהגיש עו"ד איתמר בן גביר מבוססות שתיהן על ראיות וטענות ישנות שמרביתן נדונו בהרחבה בעבר בבית המשפט העליון וכן על מעט פרסומים וקטעי ראיונות, חלקם בכלל של צד שלישי, וחלקם בתרגום מסולף ושגוי או שהוצאו לחלוטין מהקשרם.

 

בתגובות שהוגשו באמצעות עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד סאוסן זהר, ובעזרת המתמחה עדן טאטור, ביקש מרכז עדאלה כי ישתמש יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בסמכותו לפסול את הבקשות על הסף בהיותן מוגשות בחוסר ניקיון כפיים, מטעות, אינן מבססות תשתית עובדתית ראויה ואינן עונות על המבחנים המצדיקים את עצם קיומו של דיון ענייני בהן. לחילופין, מתבקשת וועדת הבחירות המרכזית לדחות את הבקשות  וכן מתבקש יו"ר וועדת הבחירות המרכזית להשתמש בסמכותו ולהטיל הוצאות בגין בקשות קנטרניות ובשל אי עמידתן בתנאי הסף שנקבעו בפסיקה העליונה וכן להנחות את חברי הוועדה בדחייתן מטעם זה.

 

מרכז עדאלה חוזר ומצהיר כי עמדתו היא שיש לשלול מועדת הבחירות המרכזית את הסמכות לדון בפסילות של רשימות ומועמדים בבחירות לכנסת, בהיותה בלתי חוקתית. הליכי פסילה אלה פוגעים בעקרונות על פיהן הבחירות חייבות להיות שוות וכלליות וכי מתן סמכות זו לוועדה שהרכבה פוליטי פוגעת בכללי הצדק הטבעי וההליך ההוגן.

 

בקשה לפסילת מועמדותה של הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) פ"ר 4/24

לקריאת הבקשה

לקריאת התגובה

 

בקשה לפסילת מועמדותה של הרשימה הערבית המאוחדת (רע"ם) ​ פ"ר 3/24

לקריאת הבקשה

לקריאת התגובה

 

ועדת הבחירות המרכזית תדון בבקשות הפסילה ביום ד' 17.2.2021


צילום: משרד התיירות