נכסי נפקדים

עמוד: 1 מתוך 1
2022-07-10
לקראת ביקור הנשיא ביידן, יורשיהם של בעלי הקרקע, הכוללים אזרחים אמריקניים ותושבי ירושלים המזרחית, דורשים את ביטולה המיידי של התכנית.
2016-05-09
ע"פ התכנית, ההתנחלות רמות תורחב בכ-419 דונם על ידי הוספת 1,435 יחידות דיור
2015-04-16
עדאלה: בג"ץ אפשר את החלתו של חוק גזעני ושרירותי