עדאלה הגיש התנגדות להקמת שגרירות ארה"ב בירושלים בשמם של משפחות פלסטיניות שעל קרקעותיהן היא מתוכננת

שטחה של התכנית שהוגשה על ידי ממשלות ארה"ב וישראל בשטח "מחנה אלנבי" נמצאת ברובה על קרקעות שהופקעו מכוח חוק נכסי נפקדים בניגוד למשפט הבינלאומי; ההתנגדות הוגשה אל מזכיר המדינה האמריקני בזמן ביקורו בישראל.

ב-30.1.2023 הגיש מרכז עדאלה אל הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, מזכיר המדינה של ארה"ב אנתוני בלינקן ואל שגריר ארה"ב תומאס ניידס, התנגדות לתכנית מתאר להקמת מתחם דיפלומטי של ממשלת ארה",  בשטח "מחנה אלנבי" בירושלים (תוכנית מתאר מס' 101-0810796). ההתנגדות הוגשה בשמם של 12 צאצאים של הבעלים הפלסטינים של הקרקעות שבשטח התכנית, מהם ארבעה אזרחים אמריקנים, חמישה תושבי ירושלים המזרחית וכן שלושה תושבי ירדן.

 

לקריאת הוראות התכנית

לקריאת ההתנגדות שהוגשה על ידי מרכז עדאלה

 

קרקעות אלה הופקעו בידי מדינת ישראל מבעליהם הפלסטינים לאחר הנכבה בשנת 1950, באמצעות חוק נכסי נפקדים, והבעלות נרשמה לאחר מכן על שם מדינת ישראל והוחכרה לממשלת ארה"ב. ההחלטה בדבר הפקדת התכנית התקבלה ב-15.2.2021, בדיון בו הציגו 4 נציגים ממחלקת המדינה את התכנית כפי שהוכנה על ידי הממשל האמריקני. בדיון זה, הובהר כי היוזמה לתכנית באה בעקבות החלטת נשיא ארה"ב לשעבר טרמפ מדצמבר 2017 בדבר העברת שגרירות ארה"ב לירושלים והכרה בה כבירת ישראל, ופורטה בה כוונת הממשל האמריקני לבנות את שגרירותו בשני מתחמים, האחד בארנונה ואחד במתחם אלנבי המדובר.

 

בחודש יולי השנה, חשף מרכז עדאלה מסמכים מארכיון המדינה המעידים על הבעלות הפלסטינית על הקרקעות. הללו כללו בין היתר הסכמי שכירות של קרקעות שנכרתו בין המנדט הבריטי לבין בעלי הקרקעות הפלסטיניים, לצורך שימוש בהם לטובת מתחם צבאי במחנה אלנבי.

 

לקריאת מידע נוסף אודות המסמכים שחשף מרכז עדאלה

 

בחודש נובמבר, פנה מרכז עדאלה יחד עם המרכז לזכויות חוקתיות בארה"ב (Center for Constitutional Rights) בשמם של צאצאים לבעלי הקרקע, אל המזכיר בלינקן ואל השגריר ניידס בדרישה לבטל את התכנית.

 

לקריאת המכתב

 

עד כה לא נתקבלה כל תשובה מגורמים אלה. לפניות כלי תקשורת בנושא, השיבו ממזכירות המדינה כי ארה"ב עדיין שוקלת את מיקום השגרירות ועליה להכריע בין שני המתחמים המתוכננים. ואולם, בתמלילי הדיון בהפקדת התכנית הבהיר מר שיין גרסון, מנהל פרויקט השגרירות בירושלים מטעם מזכירות המדינה כי "אנחנו הצגנו תכניות בנייה למה שאנחנו קוראים הנכסים באלנבי וארנונה... יש לנו צורך בשני הנכסים הללו ... מתחם אחד יהיה עבור בניין משרדים של השגרירות והמתחם האחר ישמש לשימושים אחרים, ויפותח לאחר שהשגרירות תיבנה… אנחנו מדברים על השקעה בסביבות 650 מיליון דולר."

 

בהתנגדות שהוגשה באמצעות עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה, נטען כי התכנית הנדונה, אותה יזמו שגרירות ארה"ב בישראל ורשות מקרקעי ישראל, מבקשת לבנות את מתחם שגרירות על קרקעות שהופקעו מידי בעליהן הפלסטינים - פליטים ועקורים בעקבות הנכבה באופן המנוגד למשפט הבינלאומי. הפקעת נכסי פליטי מלחמה אף הוגדרו כפשעי מלחמה והובילו להרשעות בגין הפקעת ומכירת נכסי פליטי מלחמת העולם השנייה במסגרת משפטי נירנברג.

 

ההתנגדות הוגשה גם אל מזכיר המדינה האמריקני, שקיים ביקור במזה"ת במועד ההגשה, ואל שגריר ארה"ב בישראל. במכתב ששלח אליהם מרכז עדאלה היום, התריע כי הימנעות הממשל האמריקני מביטול התכנית, יש בה כדי לתמוך הלכה למעשה במדיניות הפקעת קרקעות הפליטים הפלסטינים בידי ישראל, ולאשר את השימוש בחוק נכסי נפקדים אשר קיימת תמימות דעים לגביו שהוא שרירותי, גורף, דרקוני ובבסיסו מניעים גזעניים. עוד הודגש, כי בניית השגרירות בירושלים תפר גם את מעמדה המיוחד של ירושלים על פי המשפט הבינלאומי ותחזק את הסיפוח הבלתי חוקי של ירושלים המזרחית.

 

לקריאת פניית עדאלה אל מזכיר המדינה בלינקן ואל השגריר ניידס

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדאלה חושף מסמכים המעידים על בעלות פלסטינית פרטית של קרקע בשטח תכנית ארה״ב וישראל למתחם השגרירות בירושלים 10.7.2022