עדאלה חושף מסמכים המעידים על בעלות פלסטינית פרטית של קרקע בשטח תכנית ארה״ב וישראל למתחם השגרירות בירושלים

לקראת ביקור הנשיא ביידן, יורשיהם של בעלי הקרקע, הכוללים אזרחים אמריקניים ותושבי ירושלים המזרחית, דורשים את ביטולה המיידי של התכנית.

מסמכים מארכיון המדינה שאיתר מרכז עדאלה לאחרונה, מעידים על בעלות פלסטינית פרטית על קרקעות שנמצאות בשטח התכנית למתחם שגרירות ארה״ב. לאחר שתוקפה של תכנית קודמת שהופקדה ברשויות התכנון פקע ב-2008, הפקידו השגרירות ורשות מקרקעי ישראל תכנית חדשה להקמת השגרירות במתחם ״מחנה אלנבי״ בירושלים ב-15.2.2021. הקרקע שבשטח התכנית רשומה כאדמת מדינה, ואולם חלקים ממנה הופקעו מעקורים פלסטינים על ידי ישראל מכוח חוק נכסי נפקדים. יורשיהם של בעלי הקרקעות, הכוללים אזרחים אמריקניים ופלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, דורשים כעת ממשל ביידן ומישראל לבטל את התכנית.

 

תכנית מתאר מקומית 101-0810796 ״מתחם דיפלומטי - ארה"ב, דרך חברון, ירושלים״

לקריאת הוראות התכנית

תשריט מוצע

 

המסמכים שנחשפו כעת כוללים בין היתר הסכמי שכירות של קרקעות שנכרתו בין המנדט הבריטי לבין בעלי הקרקעות הפלסטיניים, לצורך שימוש בהם לטובת מתחם צבאי במחנה אלנבי. קרקעות אלה הופקעו בידי ישראל בשנת 1950 לאחר שבעליהם הפכו לפליטים. ההסכמים מפרטים בבהירות החלקות ואת שמות בעליהן הכוללים בני המשפחות אלח'אלדי, אלח'לילי, רזאק, חביב וקליבו וכן את ההקדש וואקף אלח'לילי המשתייך לבני משפחתו של השייח׳ מוחמד אלח'לילי – שהמוטבים שלו כוללים תושבי ירושלים המזרחית כיום וכן אזרחי ארה״ב.

 

לקריאת המסמכים הארכיוניים

לצפייה במפות המנדטוריות

 

ההיסטוריון ראשיד ח׳אלידי, אזרח אמריקני ואחד מצאצאי בעלי הקרקעות אמר כי ״העובדה שהממשל האמריקני הוא כעת שותף פעיל בפרוייקט יחד עם ממשלת ישראל, משמעותה גם השתתפות פעילה בפגיעה בזכות הקניינית של הבעלים הלגיטימיים של הקרקעות הללו, ובכלל זה אזרחים אמריקניים רבים״.

 

במידה שתכנית מתחם השגרירות תצא אל הפועל, הקמתה תהווה הפרה של חוק הבינלאומי. זאת, שכן רישום הקרקע כאדמת מדינה נעשה מכוח חוק נכסי נפקדים, עמו נעשה שימוש נרחב לשם תפיסת קרקעות של פליטים פלסטינים לאחר הנכבה וכן לאחר מלחמת 1967. בדו״חות האחרונים שלהם על ישראל, סימנו Human Rights Watch ואמנסטי אינטרנשיונל, את חוק נכסי נפקדים ככלי מרכזי לדיכוי ושליטה של ​​ישראל על פלסטינים במסגרת מדיניות האפרטהייד שלה. תוכנית שגרירות ארה"ב תפר את זכויות הקניין הפרטיות של בעלי האדמות הפלסטינים ואת זכותם לשוב לקרקעות אלה.

 

השימוש בחוק נכסי נפקדים לשם השתלטות ותפיסה של קרקעות פלסטיניות בירושלים גם מפר את מעמדה המיוחד של העיר לפי המשפט הבינלאומי. הריבונות על ירושלים נותרה שנויה במחלוקת, ועל פי החלטות העצרת הכללית של האו"ם, לירושלים יש מעמד נפרד מיוחד (corpus separatum). משרד החוץ האמריקאי בשנת 1953 ביסס את התנגדותו להעברת משרד החוץ של ישראל לירושלים וסירובה להעביר את שגרירות ארה"ב לעיר על החוק הבינלאומי.

 

לקריאת הודעה לעיתונות של משרד המדינה של ארה״ב משנת 1953

 

לנוכח הפרות חמורות אלה של המשפט הבינלאומי, לדעת מרכז עדאלה על ארה״ב לבטל את התכניות הללו שבשטחן קרקעות פלסטיניות פרטיות, וכן על האפטרופוס לנכסי לנפקדים לשחרר קרקעות אלה ולהשיבן לבעליהן המקוריים, על פי הסמכות שניתנה לו בסעיף 28(א) לחוק.

 

המנהלת המשפטית של מרכז עדאלה, עו״ד סוהאד בשארה עומדת בקשר עם יורשי הקרקעות כדי לדון בצעדים משפטיים אפשריים נגד התכנית ולדרישת השבת הקרקעות.

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדאלה: חידוש רישום זכויות מקרקעין במזרח ירושלים היא הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי  16.11.2021

 

בג"ץ קבע כי ניתן להחיל את חוק נכסי נפקדים על ירושלים המזרחית 16.4.2015

 

 

 

 

 

 

צילום: Photo credit: U.S. Embassy Jerusalem, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons