הודעות לעיתונות

עמוד: 3 מתוך 72
2019-02-12
מרכז עדאלה ומרכז אלמיזאן מבקשים לבטל פסק דין שאישר את החוקתיות של תיקון עוקף בג"ץ לחוק הנזיקים האזרחיים, השולל את זכות הגשת תביעות על נזק שנגרם מפעולה שאינה מלחמתית בשטח רצועת עזה שהוגדר כ"שטח אויב".
2019-02-05
אלפי אזרחים המתגוררים ביישובים ללא תחבורה ציבורית נדרשים לנסוע עשרות קילומטרים כדי לממש את זכות ההצבעה שלהם.
2019-01-29
בהודעה על גירושם הכפוי של 36,000 בדואים לצורך מימוש "פרויקטים כלכליים" והרחבת שטחי אש, מפרטת הרשות שורה של תכניות גירוש ופינויים כפויים.
2019-01-21
בעתירה שהוגשה באמצעות עדאלה, דרשו התושבים לבטל את תכנית הכרייה המסכנת את בריאותם של ותביא לפינויים המיידי של אלפים.
2019-01-20
המרכז המשפטי עדאלה עתר לבג"ץ בשמה של סלוא סאלם קובטי, שאביה נהרג בטרם נולדה ונקבר בכפר מעלול ב-1948. מחנה צבאי שנבנה על בית הקברות הנוצרי של הכפר nונע גישה של משפחות הקבורים בה.
2019-01-13
תכנית ההקמה של אזור התעשייה, אשר תוביל לפינוי אלפי תושבים, ואליה התנגדו תושבי הכפרים הסמוכים, אושרה מבלי שניתנה להם הזדמנות להגיב לתכנית שהציגה הרשות להתיישבות הבדואים לפינויים.
2019-01-13
ההצגה "פלסטין שנת אפס" שהתקבלה למיזם של מפעל הפיס להרצת הצגות בחברה הערבית ותוכננה להופיע המועצה המקומית כאבול, בוטלה בהנחיית יו"ר מפעל הפיס.
2019-01-09
ישראל עושה שימוש בכימיכלים הכוללים גם גלייפוסט (“ראונד-אפ”). חומר זה הוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמסרטן שהשימוש בו נאסר על ידי מדינות רבות בעולם.
2019-01-01
עדאלה פנה לשרה גילה גמליאל בדרישה לפתוח את קורס "הפסיכומטרי של המדינה" הניתן בחינם באינטרנט גם בשפה הערבית, בה ניגשים לבחינה כשליש מהנבחנים.
2018-12-31
בתשובה לעתירת עדאלה, הציעה המדינה להקים "מתחמי חמץ" בבתי חולים בפסח ולהמשיך ולנקוט אמצעים שימנעו הכנסת חמץ לשאר שטחי בתי החולים.
2018-12-30
בפנייה אל רשות מקרקעי ישראל ואל שר השיכון, תובע המרכז המשפטי להימנע מכל התקשרות עם העירייה לפיתוח והקצעת מקרקעין, עד שזו לא תבטל את החלטתה הגזענית ותפעל למניעת הפליה. כמו כן, פנה עדאלה אל ראש עיריית עפולה בדרישה לבטל את...
2018-12-30
בג"ץ החליט למחוק את העתירה נגד יו"ר הכנסת בעקבות חוק פיזור הכנסת ה-20, מהנימוק שפיזור הכנסת הופך אותה לתיאורטית.
2018-12-24
היחידה של הפרקליטות מצנזרת באופן לא חוקי פרסומים בפייסבוק ויוטיוב; עלייה של 500% בבקשות להסרת פרסומים במהלך 2017 כתוצאה מפעילותה של יחידת הסייבר.
2018-12-03
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ישבות ביום שלישי, 4 בדצמבר במחאה נגד כל צורות האלימות כלפי נשים בארץ ובשטחים הכבושים.
2018-12-02
תכנית ההקמה של איזור תעשייה ביטחונית ברמת בקע, תוביל לפינוי של למעלה מ-1200 מבנים. עדאלה ובמקום דורשים לדחות את התכנית או למצוא חלופה שאינה פוגעת באוכלוסייה הבדואית.
2018-11-28
משטרת ישראל חזרה בה בעקבות קדם בג"ץ שהוגש ע"י עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, מהחלטתה להציב הגבלות על מחאתם של תושבי לוד הפלסטינים המתוכנת ליום שישי הקרוב.
2018-11-23
במכתב ששיגר המרכז המשפטי מסבירים עו״ד סאוסן זהר ועו״ד סארי עראף שההחלטה התקבלה ממניעים פוליטיים פסולים.
2018-11-22
מרכז עדאלה שהגיש את העתירה נגד התיקון: גם אם החוק יתוקן שוב, מדובר בשימוש פסול ובלתי חוקתי של זכויות סוציאליות לצורך ענישה.
2018-11-19
הצעות החוק שידונו בועדה המשותפת לצורך הכנתן לקריאה ראשונה, מחריגות קבוצת אסירים פלסטינים מתחולת החוק באופן הסותר את תכלית החוק לשחרור על תנאי ואת עיקרון השוויון החוקתי.
2018-11-18
במכתב למשרד החינוך ולמועצה האזורית נווה מדבר, מציג המרכז המשפטי עדאלה תמונה קשה של פגיעה בזכות לחינוך של תלמידי תיכון בכפר.