פעילות משפטית

עמוד: 9 מתוך 11
מרכז עדאלה עתר לבג"ץ, בדרישה להוסיף את הכפר עראמשה שבגליל העליון לרשימת היישובים הזכאים למכסות לייצור ושיווק של ביצים למאכל. עוד דרש עדאלה לנסח קריטריונים שוויוניים וברורים, שלפיהם תיקבע רשימת היישובים הזכאים למכסות...
בעתירה שהוגשה לבג"ץ בפברואר 2006 דרש מרכז עדאלה שבית המשפט יחייב את משרד החינוך ואת עיריית עכו לתקן את כל הליקויים הבטיחותיים בבית הספר היסודי הערבי אל-מנארה בעכו, בהתאם לחובתם על פי חוק. אל-מנארה, שבו לומדים 670 תלמידים,...
מרכז עדאלה ייצג שלוש סטודנטיות ערביות בדיונים בערר שהגישה אוניברסיטת חיפה לבית המשפט העליון, בעקבות פסיקה של בית המשפט המחוזי בחיפה, שבה נקבע כי הכללת השירות הצבאי בין הקריטריונים לחלוקת מעונות באוניברסיטת חיפה מפלה...
ההחלטה, שקדמה לחקיקת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, קובעת כי עד שתגובש מדיניות חדשה כלפי בקשות לאיחוד משפחות לא יתקבלו בקשות של תושבי הרשות הפלסטינית לקבלת מעמד בישראל. בקשה שכבר הוגשה לא תאושר, ובן...
באפריל 2006 הוגשה עתירה לבג"ץ, שבה ביקש מרכז עדאלה להפוך את ההחלטה לסגור את לשכת התעסוקה בסכנין ולהעביר אותה לאזור התעשייה תרדיון, הממוקם בשטח השיפוט של המועצה האזורית משגב. העתירה הוגשה מטעם מרכז עדאלה ובשם שני זוגות...
ב-27 במרס 2006 התקיים דיון בבג"ץ בעתירה של עדאלה נגד שר הפנים בעניינו של העיתונאי והמחבר אנטואן שלחת. שר הפנים מנע את יציאתו של מר שלחת מהמדינה לתקופה של 12 חודשים, החל מינואר 2006. השר עשה שימוש בתקנות ההגנה לשעת חירום משנת 1948,...
מעון נעול הינו מוסד חינוכי-טיפולי המהווה חלופה לאמצעי ענישה נגד נוער עבריין ונוער במצוקה. לפי החקיקה, רשאים בתי המשפט לצוות על החזקת נוער עבריין במעון נעול כאמצעי טיפולי-חינוכי כתחליף לאמצעי ענישה אחרים. בנוסף, רשאי...
בדצמבר 2004 הגשנו עתירה לבג"ץ בשמו של ח"כ עיסאם מח'ול, בדרישה לבטל את החלטת הכנסת מיום 29.12.2004 האוסרת על ח"כ מח'ול לנאום במשך עשרה ימי ישיבות בכנסת. עוד ביקשנו מבג"ץ להוציא צו ביניים המורה לכנסת לעכב את החלטתה עד למתן פסק דין...
קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) נחשבים לזרוע הישירה של משרד החינוך לטיפול בתופעת הנשירה והינה המחלקה האחראית למעקב אחר יישום חוק לימוד חובה. הקב"סים מטפלים באיתור התלמידים שאינם מבקרים בבית הספר באופן סדיר, ומסייעים...
בספטמבר 2004 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ בשמו ובשם ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים בישראל, נגד משרד החינוך, שירות הביטחון הכללי ומשרד ראש הממשלה. בעתירה נתבקש בג"ץ להוציא מלפניו צו על תנאי וצו ביניים המונע את...
במאי 2004 הגישו עדאלה והמוקד להגנת הפרט עתירה לבג"צ נגד אלוף פיקוד דרום, בדרישה לבטל את ההוראה החדשה המתנה מתן ו/או הארכת תוקף היתר להיכנס לעזה לאזרח/תושב ישראל, לצורך ביקור אצל בן זוגו ו/או ילדיו המתגוררים בעזה, בהתחייבות...
מינהל מקרקעי ישראל נהג במשך כמה שנים לרסס יבולים השייכים לאזרחים ערבים בדווים, בטענה שהם גידלו אותם באדמות השייכות למדינה. מטרת הריסוס המוצהרת היתה "למנוע את פלישתם לאדמות נוספות בנגב". בשנים האחרונות רוססו לפחות 20,000...
במרס 2003 החליטה הממשלה במסגרת תוכנית כלכלית חדשה לצמצם את מספר הרשויות המקומיות במדינה, מ-266 רשויות, ל-150 עד 200 רשויות. באמצע אפריל 2003 החליטה הממשלה למנות "ועדות לאיחוד רשויות מקומיות אשר תפקידן לגבש הצעות וחלופות שונות...
באפריל 2002 הוגש כתב אישום נגד באסל אמארה, צעיר בן 23 מכפר כנא, לאחר שהניף את תמונתו של חסן נסראללה - מזכ"ל ארגון חיזבאללה במהלך הפגנה שהתקיימה ביום האדמה בכפר כנא. לאחר שנעצר לכמה ימים, שוחרר מר אמארה למעצר בית עד תום...
במאי 2002 עתרנו לבג"ץ בשמן של שלוש מפלגות ערביות נגד החלטת הכנסת להקים ועדת כלכלה בלי שתכלול אף חבר כנסת ערבי. כתוצאה מהעתירה מינתה הכנסת לוועדה חבר כנסת ערבי אחד. בג"ץ 4514/02 רע"מ ואח' נגד ועדת הכנסת
בעת מסע הבחירות לכנסת ה- 15 ייצג עדאלה את רשימת בל"ד בפני ועדת הבחירות המרכזית בעת דיוניה בבקשת הפסילה שהגיש האזרח אבנר ארליך. בקשת הפסילה הוגשה במטרה למנוע מרשימת בל"ד שבראשה עמד ח"כ עזמי בשארה מלהתמודד בבחירות, וזאת על...
במרס 2001 במהלך פתיחת הדיונים של ועדת אור (ועדת החקירה אשר מונתה על-ידי ממשלת ישראל לחקור את הסיבות והתוצאות של הפגנות המחאה של אוקטובר 2000 והריגתם של 13 אזרחים ערבים על-ידי המשטרה), תקף מר עבדל מאנם אבו-סלאח את סמל המשטרה...
במרס 2000 החליט שר הפנים להרחיב את שטח השיפוט של עומר כך שיכלול את שטחי הכפרים אום בטין ואלמקימן, וזאת ללא שיתופם של תושבי הכפרים ולמרות התנגדותם. בית המשפט הקפיא את השימוש בשטחים. שר הפנים מינה ועדת גבולות וכעבור שנתיים...
34% מהילדים בגיל 3 עד 18 המתגוררים ביישוב הלא-מוכר ביר הדאג' אינם לומדים בבתי ספר או בכל מסגרת חינוכית אחרת. היות ואין בתי ספר באזור מגוריהם, נאלצים הילדים לנסוע למרחק רב (32 עד 40 ק"מ) מביתם כדי להגיע לבתי הספר שלהם, דבר שגורם...
בתאריך 21 יולי 2002 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"צ בשמו ובשמם של ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים, שלושת נציגי הציבור הערבים וועד משפחות הרוגי אוקטובר, בדרישה להורות לוועדת החקירה לבטל את הודעות האזהרה נגד חברי הכנסת עבד...