ירושלים

עמוד: 1 מתוך 1
התנגדות לתוכנית הוגשה במרס 2008, בשם עמותות פלסטיניות וארבע רשויות מקומיות הוועדה דנה בהתנגדות ביולי 2009; ההתנגדות תלויה ועומדת לפני הכרעה.
עדאלה והאגודה לזכויות האזרח הגישו לבית המשפט חוות דעת כידידי בית המשפט, נגד החלטתו של שר הפנים לבטל את מעמד תושב ירושלים של ארבעה חברי פרלמנט הפלסטיני. התושבות בוטלה בצעד חסר תקדים, בנימוק שהארבעה – מוחמד אבו טיר,...
לפרטים נוספים:עדאלה הגיש התנגדות לתוכנית מתאר מקומית- כביש טבעת מזרחית: התוכנית מיועדת ליצירת כביש אפרטהייד ומייצרת קנטונים מהשכונות הפלסטיניות באזור, ועל כן מנוגדת הן למשפט הבינלאומי והן למשפט הישראלי המינהלי...