לאחר שבוטלו תקנות שעת החרום שאפשרו הוצאת נשים בהיריון לחל"ת ללא אישור, מציאת פתרונות עבור הנפגעות תידון בכנסת

בעקבות הדיון שהתקיים בבג"ץ והערות שופטי ההרכב, התחייבה המדינה להתייצב לדיון בוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה בראשותה של תומא סלימאן שעתרה באמצעות עדאלה, כדי למצוא פתרון לנשים שנפגעו מהתקנות בתקופה שהופעלו.

ב-17.4.2020 ביטלה הממשלה את תקנות החירום שאפשרו למעסיקים להוציא לחל"ת בתקופת הקורונה נשים בהיריון, בטיפולי פוריות, בחופשת לידה וב-60 הימים שאחריה, ללא היתר ממשרד העבודה כמתחייב בחוק. זאת, 11 יום לאחר שהתקנות נכנסו לתוקף, ויומיים בטרם חוייבה המדינה להשיב לעתירה נגד התקנות שהגיש מרכז עדאלה בשמו ובשם יו"ר הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה, חה"כ עאידה תומא סלימאן (חד"ש – הרשימה המשותפת).

 

למידע נוסף על העתירה ועל ביטול התקנות

 

חרף עמדת המדינה שביקשה לבטל את הדיון בבג"ץ, בטענה שהעתירה התייתרה עקב ביטול התקנות, דרש מרכז עדאלה לקיים את הדיון כמתוכנן. זאת משום שביטול התקנה לא הביא עמו סעד לאלפי הנשים שהוצאו לחל"ת בניגוד לחוק. בדיון שהתקיים ב-20.4.2020, עלה כי לנוכח האישור הגורף שניתן במסגרת התקנה נוצר מכלול קשיים בהצגת פתרון לנשים שנפגעו במהלך התקופה, שכן יצריך דיון בהשתתפות הרשויות הרבות שתצטרכנה להיות מעורבות במתן מענה למצב המורכב שנוצר להיקף בלתי ידוע של נשים.

 

במהלך הדיון עלתה גם סוגיית סמכות הממשלה להתקין את התקנות הללו מלכתחילה, וזאת לנוכח כינוסה של הכנסת שהחלה לפעול ב-23.3.2020, בטרם הותקנו התקנות ב-6.4.2020. לשאלת הנשיאה חיות על כך שתקנות הועברו תוך עקיפת הכנסת למרות כינוסה, השיבה ב"כ הכנסת שאילו התקנות לא היו מבוטלות עמדת הכנסת היתה שחובה להביא הסדרים מסוג זה לחקיקה ראשית. הדיון הסתיים רק לאחר שהסכימה המדינה להתחייב כי הנציגים הרלוונטיים של המדינה יתייצבו לדיון בוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה בראשותה של חה"כ עאידה תומא סלימאן, לצורך ליבון הסוגיה ולמציאת פתרונות אפשריים.

 

לאחר ההחלטה מסרה חה"כ עאידה תומא סלימאן:
החלטת בג"צ היא אמירה ברורה שהממשלה לא נמצאת מעל הכנסת - לא בשגרה ולא בחירום בשבוע שעבר ניצחנו עם ביטול התקש"ח מצד הממשלה. היום בית המשפט אמר לממשלה שהיא לא יכולה להתקין תקנות שפוגעות בזכויות נשים ועובדות בלי פיקוח וחקיקה של הכנסת. עכשיו נצטרך לתקן את עבודת הממשלה הפוגענית בוועדת הכנסת כדי למצוא פתרונות ופיצויים לנשים שנפגעו.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה הוסיפה:
״קיבלנו היום חיזוק לטענתנו שהתקנות הללו לא היו צריכות לעבור מלכתחילה וכי לא היה להן תוקף חוקי. עתה נשארת שאלת הטיפול בהשלכות הנזק שיצרה הממשלה שהחלטותיה נתקבלו בחוסר סמכות. לכן ביקשנו שהנושא ידון בכנסת והתעקשנו כי בית המשפט יחייב את משרדי הממשלה להתייצב בפני ועדת הכנסת בראשותה של ח״כ עאידה תומא שעתרנו בשמה. זאת, כדי שהיא תוכל לפקח על עבודת הממשלה ולהורות לה לבסוף על תיקון העוול. אין לממשלה כל אפשרות להמשיך ולהתקין תקנות לשעת חרום, במיוחד לנוכח כינוסה של הכנסת ועמדת היועץ המשפטי לממשלה תומכת בעמדתנו זו.״

 

הודעות קודמות לעיתונות

לאחר עתירת עדאלה לבג״ץ: נתניהו מבטל את התקנות לשעת חרום שאפשרו הוצאת נשים בהיריון לחל״ת בתקופת הקורונה 17.4.2020

 

ח״כ עאידה תומא ועדאלה עתרו לבג״ץ נגד תקנות לשעות חרום המאפשרות למעסיקים להוציא נשים בהריון לחל״ת ללא היתר 12.4.2020