ח״כ עאידה תומא ועדאלה עתרו לבג״ץ נגד תקנות לשעות חרום המאפשרות למעסיקים להוציא נשים בהריון לחל״ת ללא היתר

בעתירה נטען כי התקנות פוגעות בצורה בלתי מידתית בזכויות חוקתיות והותקנו בהיעדר סמכות.

ב-12.4.2020 הגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, בשמה של יו״ר הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה, חה״כ עאידה תומא סלימאן (חד״ש – הרשימה המשותפת), עתירה דחופה לבג״ץ נגד תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף – 2020. התקנות שהותקנו ב-6.4.2020, מעדכנות לתקופת החרום שהוכרזה בגין הקורונה, סעיפים מחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, באופן שיאפשר למעסיקים להוציא לחופשה ללא תשלום נשים בהיריון, בטיפולי פוריות, בחופשת לידה וב-60 הימים שאחריה, מבלי לקבל לכך היתר.

 

לקריאת התקנות לשעת החרום

 

בעתירה שהוגשה באמצעות עו״ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, מתבקש בג״ץ להוציא צו ביניים שימנע את יישום התקנות ויקיים דיון דחוף. זאת, שכן אי הוצאתו עלולה להוביל פיטורי אלפי נשים, אף כי לטענת העותרים קיימות חלופות רבות שיכולות להביא לאיזון ראוי בין זכויות הנשים שתיפגענה לבין צרכי המעסיקים. לטענת העותרים התקנות פוגעות בצורה בלתי מידתית בזכויות חוקתיות להליך הוגן ולגישה לערכאות, שכן יימנע מנשים שיוצאו לחל״ת הזכות לשימוע, וכן הזכות לשוויון ולכבוד שתיפגע מאפליית נשים על רקע מינן.

 

נוסף על כך, בעתירה מודגש כי הממשלה פעלה בחוסר סמכות כשהתקינה את התקנות, משום שהתקנות עצמן עומדות בניגוד לסעיף 39(ד) לחוק יסוד: הממשלה, הקובע בפירוש כי "אין בכוחן של תקנות שעת חירום למנוע פניה לערכאות, לקבוע ענישה למפרע או להתיר פגיעה בכבוד האדם". העותרים מוסיפים כי היעדר הסמכות של הממשלה, נובעת גם בשל הצורך בחקיקה ראשית, ובמיוחד לנוכח כינוסה של הכנסת ה-23 והקמת הוועדות הרלוונטיות גם לנושא העתירה, לרבות הוועדה שבראשותה של ח״כ עאידה תומא סלימאן. עמדה זו מקבלת חיזוק גם מפנייתו של היועץ המשפטי לממשלה שהובעה במכתבו אל ראש הממשלה, בה קרא לחדול מהמשך תחיקת תקנות לשעת חירום בגין הקורונה.

 

לקריאת העתירה

 

זו העתירה הרביעית המערערת על סמכות הממשלה להתקין תקנות לשעת חרום בגין הקורונה שמגיש מרכז עדאלה. טיעונים דומים בנושא הסמכות מוזכרים גם בעתירה נגד תקנות האיכון הסלולרי, מניעת מפגשי אסירים עם עורכי דינם ובני משפחותיהם, וכן בעתירה העקרונית שהוגשה עם הרשימה המשותפת נגד המשך תחיקת תקנות לשעת חרום.

 

ח״כ עאידה תומא סלימאן מסרה:

״בזמן חירום ומגיפה אנשים נפגעים, ועל המדינה מוטלת חובה לספק הגנה ורשת בטחון בריאותית וכלכלית. לא מתקבל על הדעת שבשם מצב החירום יופקרו קבוצות וימחקו חוקים שנועדו להגן על האזרחים ובמיוחד על האזרחיות. נשים מופלות לרעה בשוק העבודה בימים רגילים ושבעתיים בימים קשים אלו. הממשלה בהחלטתה על התקנות לשעת חרום מתעלמת מציבור הנשים ואף יותר מהרשות המחוקקת, הכנסת, שאמורה לדון ולהחליט בנושא.״


עו״ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה מוסיפה:

״תקנות האלה הן לא רק פסולות מבחינה מהותית ומביאות לפגיעה בלתי סבירה ולא מוצדקת בנשים, אלא גם נעשו במחטף המנוגד לעקרונות של הפרדת הרשויות. מתחילת המשבר אנו מתריעים מפני הסכנות של מתן סמכות לממשלה לעשות ככל העולה על רוחה מבלי בקרה של הרשות המחוקקת. תקנות אלה מבטלות באחת את ההגנה שניתנה לנשים מפני אפליה על רקע מגדרי ללא כל הצדקה, ומעמידה קבוצה מוחלשת ממילא לפגיעה נוספת. על בית המשפט העליון לעצור באופן מיידי את הנזק הזה, שכן שפרנסתן של אלפי נשים תיפגע, מבלי שתהיה להן כל אפשרות להתנגד לכך.״

 

בג"ץ 2486/20 חה"כ עאידה תומא-סלימאן - ״ הועדה המיוחדת לענייני רווחה בכנסת נ. ראש הממשלה

 

הודעות קודמות לעיתונות

בעקבות עמדת היועמ״ש שאין להמשיך התקנת תקנות לשעת חרום בגין הקורונה, מרכז עדאלה העביר בקשה דחופה למתן צו מיידי ולקיום דיון דחוף בעתירה שהגיש השבוע עם הרשימה המשותפת   7.4.2020

 

מרכז עדאלה והרשימה המשותפת הגישו לבג״ץ עתירה מתוקנת בנושא האיכון הסלולרי 5.4.2020

 

הרשימה המשותפת ועדאלה עתרו לבג״ץ נגד המשך התקנת תקנות שעת חרום ללא פיקוחה של הכנסת 5.4.2020

 

עתירה דחופה לבג״ץ נגד תקנות שעת החרום המונעות מפגשי אסירים ועצירים עם עורכי דינם ומשפחותיהם 26.3.2020

 

 

קרדיט תמונה: דוברות הכנסת - עדינה ולמן