בעקבות עמדת היועמ״ש שאין להמשיך התקנת תקנות לשעת חרום בגין הקורונה, מרכז עדאלה העביר בקשה דחופה למתן צו מיידי ולקיום דיון דחוף בעתירה שהגיש השבוע עם הרשימה המשותפת

עמדת היועמ"ש והעתירה שהגיש עדאלה המוזכרת במכתבו אל רה״מ, מצדיקים לטענת מרכז עדאלה שבג״ץ יורה על הפסקת המשך תחיקת התקנות

ב-7.4.2020, הגיש מרכז עדאלה בקשה דחופה למתן צו על תנאי, למתן צו ביניים ולקיום דיון דחוף בבג״ץ 2399/20 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. ראש הממשלה שהוגש ביום ראשון (5.3). בעתירה שהוגשה בשם מרכז עדאלה והרשימה המשותפת, ביקשו העותרים להפסיק את התקנת תקנות לשעת חרום בגין משבר הקורונה, משום שלטענתם זו מתבצעת בחוסר סמכות, במיוחד לאור תחילת פעילותה של הכנסת ה-23.

 

בג״ץ הקציב למדינה 14 יום להשיב לעתירה. ואולם למחרת הגשת העתירה (6.4), פורסם מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה אל ראש הממשלה, בו  מובעת עמדתו בבירור לפיה קיימות מניעות חוקתיות מהמשך תחיקת תקנות שעת חרום, וכי הנזק מהמשך מחדלה של הממשלה הן לשלטון החוק והן לציבור במאבק נגד התפשטות הקורונה, נושאים השלכות מרחיקות לכת ומשמעותיות. לאור עמדה זו והפירוט העובדתי והמשפטי שבעתירה שהוגשה, מרכז עדאלה טען בבקשתו כי קיימת הצדקה לבלימת מהלכי תחיקת התקנות. זאת, שכן הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך על ידי הרשות המבצעת הן לציבור, הן לשלטון החוק והן לעקרון הפרדת הרשויות, הם בלתי הפיכים.

 

לקריאת הבקשה

 

ממרכז עדאלה הוסיפו:
״אנו כבר הגשנו שלוש עתירות המערערות על סמכות הממשלה להתקין תקנות לשעת חרום, בהן מצאנו הפרות בלתי מידתיות וגורפות של זכויות אדם. נוסף על אלה, נראה כי הממשלה מתקינה תקנות רבות במגוון תחומים, שלמעלה מכל ספק אינן מוצדקות משהחלה לפעול הרשות המחוקקת. דווקא בעתות משבר יש דחיפות עליונה להקפיד שבעתיים על עקרונות הפרדת הרשויות ושלטון החוק, כאשר זכויות האדם והאזרח נמצאות בסכנה באופן מיוחד.״