עדאלה דורש מהרשויות הישראליות אספקת מים סדירה לכפר עקב והשכונות הסמוכות לה במזרח ירושלים

אספקה המוגבלת ל-3 ימים בשבוע, מאלצת כ-70 אלף תושבים לאגור מים בתנאים לא מפוקחים שאינם מאפשרים יישום של המלצות ארגון הבריאות העולמי למאבק בהתפשטות נגיף הקורונה.

ב-16.8.2020, פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל בשם יו"ר ועד תושבי שכונות צפון ירושלים, מוניר זגייר אל חברות מקורות והגיחון ואל רשות המים, בדרישה לאספקת מים סדירה לכפר עקב והשכונות הסמוכות לה, הממוקמים מעבר לחומת ההפרדה במזרח ירושלים.

 

לקריאת המכתב

 

בשכונות כפר עקב מתגוררים כ-70,000 תושבים, המקבלים את אספקת המים שלהם מחברת המים רמאללה-אלקודס, עוד בטרם נכבשו בידי ישראל בשנת 1967. כיום מסופקים לתושבי השכונות הללו מים באופן חלקי רק ב-3 עד 3.5 ימים בשבוע, ובכמות נמוכה המהווה פחות מ-30% מן הכמות המוכרת לה התושבים זכאים על פי תקנות רשות המים.

 

במכתב שהועבר באמצעות עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה, צויין כי אספקת המים החלקית משליכה על ניהול משקי הבית ועל מוסדות הציבור כגון בתי הספר ומרפאות. נוסף על כך, מצב זה משפיע ישירות על בריאותם של התושבים, שכן הם נאלצים לאגור מים במיכלי פלסטיק על גגות הבתים באופן בלתי מפוקח מבחינה תברואתית. מרכז עדאלה גם ציין כי קופות החולים בשכונות הנ"ל מדווחות על אחוז מאוד גבוהה של בעיות בריאותיות הקשורות לאי צריכת מים מספקת ולצריכת מים באיכות ירודה כגון שלשולים והקאות.

 

על פי המלצות ארגון הבריאות העולמי בדבר טיפול במים לנוכח התפשטות מגיפת הקורונה, קיימת חשיבות עליונה להבטחת טיבם ואיכותם של מקורות המים המשמשים להיגיינה ולשתייה. כל האמצעים המומלצים לשם כך מחייבים פיקוח מקצועי, והמצב שנוצר בעקבות אספקת המים הבלתי סדירה עומד בניגוד להמלצות אלה.

 

מרכז עדאלה טוען כי לאחר סיפוח מזרח ירושלים, מוטלת על ישראל והגופים הפועלים מטעמה החובה החוקית לקיים אספקת מים סדירה, קבועה, איכותית ובכמות מספקת לתושבי השכונות הללו.

 

 

 

צילום: מרכז המחקר והמידע של הכנסת