רק לאחר התערבות עדאלה, מועצת מטה אשר הסכימה לרשום ילדה מערב אלעראמשה לגן בקיבוץ השכן

המועצה האזורית טענה כי מדובר בחריגה מאיזור הרישום והדבר יביא לפגיעה במערכת החינוך הערבית של הכפר ושל יישובים ערביים סמוכים. לאחר שמרכז עדאלה דרש לבטל את ההחלטה השרירותית שפוגעת בזכות לחינוך וממנה עלה חשש לאפלייה רקע לאום, אישרה המועצה את בקשת המשפחה.

ב-26.1.2021, פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל בשם הורי ילדה בת שלוש מהכפר ערב אלעראמשה, אל המועצה האזורית מטה אשר ואל משרד החינוך, בדרישה להיענות לבקשתם לרשום את בתם לגן ילדים בקיבוץ אדמית הסמוך לביתם. המכתב שהועבר באמצעות עו״ד ויסאם שרף ממרכז עדאלה, הגיע לאחר פניות חוזרות של המשפחה שתחילתן בחודש אוגוסט 2020, ושנענו כולן בשלילה.

 

לקריאת המכתב

 

בפניותיהם הקודמות, ציינו הורי הילדה כי שני אחיה הגדולים למדו בגן הילדים בקיבוץ אדמית וכעת לומדים בבית ספר העברי ״מעיינות״ בכברי, וכל שהם מבקשים הוא לשלב את בתם באותה מסגרת חינוכית. ואולם, מחלקת החינוך במועצה האזורית סרבו בתוקף בנימוק שעל הילדה ללמוד באזור הרישום שלה וכן טענו כי היענות לבקשה ״פוגעת בחינוך בערמשה וגם אח"כ בביס השלום, ואנו לא יכולים לתת את ידינו לכך ולפגיעה בילדי ערמשה, דנון, וגם מזרעה״. פגיעה זו לטענת המועצה נובעת מצמצום של מספר הנרשמים למוסדות הערביים ובשל כך בתקנים בהם. יצויין, כי ממידע שהמשפחה העבירה אל המועצה, עולה כי ישנן משפחות אחרות אשר נענו בחיוב לרישום מחוץ לאיזור הרישום, אלא שבמקרים אלה מדובר בבקשות לרישום בבתי ספר ערביים אחרים.

 

בפניית מרכז עדאלה, נטען בראש ובראשונה כי אין יסוד חוקי לנימוקים שפורטו בתגובות של המועצה האזורית לבקשת המשפחה, שכן החלוקה לאזורי רישום אינה חלה על גני ילדים. כמו כן מתגובת מנהלת מחלקת החינוך עולה כי הבסיס להחלטה שרירותי ואף מעורר חשש לאפליה על רקע לאום. ״במדינה יש אזורי רישום לכם, למשפחות אחרות בעראמשה ולכל תושבי המדינה״, כתבה מנהלת מחלקת החינוך שלומית אלעד, והוסיפה:״אתם גרים בעראמשה, יש לכם משפחה שם. אנו נוכל לסייע לכם בהתאקלמות איה בגן (למרות שלילדה כנראה לא תהיה כל בעיה לעשות זאת)".

 

עוד הודגש בדרישת מרכז עדאלה, כי סירובה של המועצה האזורית מנוגדת להוראות חוק חינוך ממלכתי הקובע את זכותם של ההורים לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך לפי בחירתם, וכי שלילת זכות זו מהווה גם פגיעה בזכות לחינוך ובזכות לכבוד.

 

מועצת מטה אשר העבירה את תגובתה למרכז עדאלה ב-2.2.2021, ובה חזרה למעשה על כל הטענות הקודמות של נציגי אגף החינוך במועצה, סירבה לבקשת המשפחה ואף הזהירה כי הורי הילדה עוברים על החוק ומפרים את חובתם לרישום ולביקור סדיר של בתם.

 

לקריאת תגובת מועצת מטה אשר

 

ואולם, ב- 8.2.2021 הודיעה נציגות מווז הצפון במשרד החינוך, כי הרשות המקומית אישרה את רישום הילדה לגן בקיבוץ אדמית.

 

עו״ד ויסאם שרף ממרכז עדאלה, מסר בתגובה:

״מצער כי המשפחה, ובעיקר הילדה, עברו את מסע ההתעמרות המיותר הזה שהסתיים באותה שרירותיות שבה החל. אמנם יש לברך כי זכו הורי הילדה לבחור היכן תלמד בתם, אך לצערנו המועצה ממשיכה להתנער מחובתה לספק חינוך לילדים בזרם החינוכי בו בוחרים ההורים, גם אם אינו זמין באיזור הרישום שלהם. עמדת המועצה במשך חודשים הובילה למציאות שבה משפחה ערבית אינה יכולה לרשום את בתם למסגרת חינוכית עברית בה הם בחרו למרות שהם מתגוררים בצמידות אליה. וזאת משום שמנגנון פקידותי התגייס למנוע זכות זו ממנה. איך שלא יבחר להציג זאת, מדובר בסגרגציה גזענית ופסולה.״