הצהרת עדאלה לציון 21 שנה לאירועי אוקטובר 2000

 

על רקע הריגת ופציעת פלסטינים בידי ישראל במסגד אל אקצא, בירושלים ובגדה המערבית ב-29.9.2000, יצאו פלסטינים בכל השטחים שתחת שליטת ישראל באירועי מחאה נרחבים. במחאות שבתוך גבולות הקו הירוק שנערכו באוקטובר 2000 נהרגו 13 פלסטינים מאש משטרת ישראל ומאות אחרים נפצעו בידיה. מאז רק המשיכה מדיניות הדיכוי של המשטרה ורשויות האכיפה כלפי הפלסטינים.

 

באירועי המחאה במאי 2021, שגם הם פרצו על רקע אלימות המשטרה נגד המתפללים באל אקצא וכן על רקע האיומים לפנות את תושבי שייח ג'ראח, המשטרה דיכאה באופן אלים הפגנות לגיטימית של הפלסטינים בקו הירוק ואפשרה לקבוצות של קיצונים יהודים לתקוף שכונות ערביות בערים המעורבות ואת תושביהן. המשטרה ביצעה, בשיתוף השב"כ, מעצרים שרירותיים נגד צעירים ערבים בכל רחבי המדינה בהיקפים חסרי תקדים במטרה להפחיד ולהרתיע מפני מימוש הזכות למחאה לגיטימית. במהלך חודש מאי המשטרה אף ביצעה בחלק מהמקרים מעשי עינויים כנגד אזרחים ערבים בתחנות המשטרה.

 

עדאלה מביע התנגדות נחרצת לניסיונות של הממשלה לאחרונה להשתמש באמצעים דרסטיים ובלתי חוקיים כגון יחידת מסתערבים, הפעלת השב"כ, מתן סמכויות רחבות למשטרה ביישובים הערביים גם אם בתואנה שאלה נועדו לשם מאבק בגל הפשיעה בתוך החברה הערבית. כל אלה מהווים המשך ישיר של מדיניות הממשל הצבאי בתחומי הקו הירוק בין 1966-1948.

 

ועדת הבדיקה שעל הקמתה הכריזה מועצת זכויות האדם של האו"ם בעקבות אירועי מאי, הוסמכה בין היתר לבדוק את סיבות העומק לאפליה השיטתית נגד הפלסטינים גם בתוך גבולות הקו הירוק. מרכז עדאלה רואה במדיניות המשטרה ובמתן חסינות שיטתית וגורפת למעשי הרג של פלסטינים חלק בלתי נפרד מסיבות העומק לפשע הגזעני שמבצע המשטר הישראלי נגד הפלסטינים מאז 1948.

 

הלוויתו של אסיל חסן עאסלה (בן 17) שנהרג ב-2 באוקטובר 2000 (צילום: עדאלה)
 
 

לקריאת מידע נוסף על אירועי אוקטובר 2000

לצפייה בציר זמנים של האירועים ושל פעולות מרכז עדאלה בעקבותיהם

לקריאת מידע נוסף על חוות דעת, מחקרים ופרסומים של עדאלה על אירועי אוקטובר וועדת אור 

לקריאת מידע נוסף על הפעילות המשפטית של מרכז עדאלה בהקשר לאירועי אוקטובר 2000