עדאלה דורש להרחיב את מנדט הוועדה לדיור ציבורי כך שתעסוק גם במחסור בדירות ציבוריות ביישובים הערביים

הוועדה הוסמכה לדון בכללים לזכאות לדיור ציבורי, בשעה שאין כמעט כלל דירות כאלו ביישובים הערביים; על פי מבקר המדינה מדיניות משרד השיכון שעוצבה כדי לשרת אוכלוסיות של עולים מונעת מאוכלוסייה ערבית נזקקת לממש את זכאותם.

עדכון: בעקבות ההתערבות המשפטית של עדאלה, משרד השיכון והבינוי ירכוש דירות לתושבים ערבים.

ב-15 במרץ 2022 שלח משרד הבינוי והשיכון תגובה לעדאלה לפיה הוא ירכוש דירות בערים מעורבות של יהודים ערבים וביישובים ערביים, וכי הוא מתכנן בשנת 2022 להגדיל את מלאי הדירות המיועדות לתושבים ערבים בנצרת, ג'דידה-מכר, חיפה, ירושלים ותל אביב-יפו.

 

ב30.1.2022 פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, אל שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ואל היועץ המשפטי לממשלה, בדרישה להרחיב את מנדט הוועדה הציבורית לבחינת הכללים לזכאות לדיור ציבורי, כך שתוסמך גם לדון בהעדר של דירות ציבוריות ביישובים הערביים. במכתב שהועבר באמצעות עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה, נטען כי לנוכח מדיניות משרד הבינוי שגם אינו רוכש דירות ציבוריות חדשות ביישובים הערביים, אין במנדט הנוכחי של הוועדה כדי להביא לפתרונות למחסור בקרב האוכלוסייה הערבית. פניית עדאלה מגיעה גם על רקע אי מינוי מומחים ערבים לוועדה זו, עובדה שלא רק פוגעת בשוויון בייצוג של החברה הערבית, אלא גם באפשרות כי הוועדה תדון במצוקותיה בנושא זה.

 

לקריאת המכתב

 

על פי הודעת משרד הבינוי והשיכון, הוועדה תדון בין היתר בכללי הזכאות לדיור ציבורי, הכוללים זכאות לדיור גיל הזהב והקריטריונים לזכאות זמנית לדיור, לצד בחינת המסלול חלופי של שכירות לטווח ארוך. מרכז עדאלה מצביע, כי עיסוק בכללים ואמות מידה של זכאות לדיור ציבורי הינם חשובים אך אין בהם בכדי לפתור את בעיית אי זמינות דירות ציבוריות היכן שמתקיים מרכז חייהם של משפחות ערביות רבות הנזקקות לכך. כפי שעולה מדו"ח מבקר המדינה בנושא זה שפורסם במאי 2020, מאגר הדיור הציבורי בשנת 2019 מנה כ- 53,000 דירות ב- 110 יישובים כאשר רובו ככולו ביישובים יהודיים עירוניים. זאת, שכן משרד השיכון אינו רוכש דירות חדשות ביישובים הערביים כמדיניות, משום שבאופן היסטורי זו נועדה לשרת עולים.

 

תוצאת המדיניות הנוכחית היא שחרף חלקה היחסי הגבוה של החברה הערבית בתוחלת העוני בישראל, (56.6%) שפורסמה בדצמבר האחרון בדו"ח של הביטוח הלאומי, אין כל מענה בתחום הדיור הציבורי לאוכלוסייה הערבית. כך למשל, ב- 10 ערים ערביות הנמצאות באשכול חברתי כלכלי נמוך ובהם התגוררו בשנת 2017 כ- 350,000 תושבים, אין כלל דירות ציבוריות. עוד עולה מנתונים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי בשנת ב-2016, מתוך כלל הדירות הציבוריות רק 145 מהם היו ביישובים הערביים, שהיוו 0.3% מכלל הדירות הציבוריות.

 

 

מרכז עדאלה דרש בפנייתו, כי מנדט הוועדה יורחב בכך שיכלול דיון והמלצה בנושא העדר דירות ציבוריות ביישובים הערביים ומצוקת הדיור הציבורי הקרב האוכלוסייה הערבית בכלל, וכן שיובטח ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בקרב חברי הועדה.

 

עו"ד סוהאד בשארה מסרה:

"אין כל ערך מעשי להצהרה של השר אלקין לפיה מטרת הוועדה היא לקדם מענה לצורכי האוכלוסיות השונות , אם הוועדה לא תוסמך לדון  בדרכים לקידום צורכי  היישובים הערביים והאזרחים הערבים בדיור הציבורי. חברי הוועדה, גם אם יכללו בהם מומחים ערבים, אולי יכולים לדון ולעצב מחדש את תנאי הזכאות לדיור ציבורי כדי לשפר את התאמת הקריטריונים, אבל אלו לא יועילו לאלפי האזרחים הערבים שזקוקים לדירות שפשוט לא קיימות ביישוביהם."