בהחלטה תקדימית: בית המשפט המחוזי בחיפה סרב לאשר צו מעצר מנהלי לשלושה חודשים נגד אזרח ערבי וקיצר את התקופה לשבועיים

היום בחן בית המשפט המחוזי בחיפה את צו המעצר המנהלי שאושר על ידי שר הביטחון בני גנץ ביום 18.04.2022 נגד סעיד ג'בארין, מורה בן 29, אב לשתי בנות, הנעצר ע"י השב"כ ונמצא בחקירה מיום 03.04.2022.

 

לקריאת הפרוטוקול

 

הפרקליטות ביקשה לאשר צו מעצר מנהלי לתקופה של שלושה חודשים לאחר שהעצור נחקר לתקופה של 16 ימים, בטענה שלכאורה הוגש לבית המשפט מידע חסוי כי העצור הינו תומך בארגון טרור ויש לו נגישות לאמצעי לחימה. בנוסף, טענה הפרקליטות כי העצור "מוכר כמי שמעודד אחרים לבצע פעילות טרור, כמו גם פעילות בהר הבית."

 

צוות ההגנה המשפטי המייצג את סעיד ג'בארין שכולל את ממנכ"ל מרכז עדאלה, עו"ד חסן ג'בארין, עו"ד עדי מנסור ממרכז עדאלה ועו"ד אחמד כליפה טען כי התשתית הראייתית מעלה כי מדובר בנסיון לארגון הסעות מתפללים לאל אקצא לצורכי תפילה, פעילות לגיטימית וחוקית. פעילות זו הינה מימוש של חופש הדת, שהינה זכות חוקתית. ולכן אין הצדקה להוצאת צו מעצר מינהלי כי לא מדובר בפעילות מסוכנת ואסורה וכי גם חקירתו מעידה כי מדובר בסוגיות הנופלות במסגרת חופש ביטוי דתי ופוליטי ולא פעילות מעבר לכך.

 

בית המשפט החליט לאשר את צו המעצר המינהלי לתקופה של שבועיים בלבד, שהיא תקופת חודש רמדאן והוא דחה את הבקשה לאשר תקופת מעצר של שלושה חודשים. בית המשפט נימק כי אין הצדקות לאישור הצו לפרק זמן ארוך יותר וכי "אמנם יש טענות לתמיכה בארגון טרור, אך צודקים הסניגורים כי בעניין זה המסלול הנכון וכך אני קובע על סמך החומר שנחשפתי אליו אינו במישור של מעצר מנהלי". עוד קבע בית המשפט כי "לא מצאתי לחשוף מידע חסוי נוסף ... אך עדיין *אני סבור כי המישור הפלילי, אם בכלל, הוא המישור הראוי בעבירות מסוג זה*, וגם כשאני קובע על אישור הצו המנהלי עד 4.05.2022 – שעה 10:13 *אני ממליץ למבקשת לשקול גם קיצור תקופת המעצר המנהלי ולבחון כל אופציה מידתית אחרת.*"

 

צוות ההגנה הגיב כי: "איננו רואים כל הצדקה למעצר זה או לשימוש במעצרים מנהליים, בהיותם אמצעים חריגים וקיצוניים, לשם פגיעה בפעילות דתית לגיטימית וחוקית. עם זאת, אנו רואים בסירוב בית במשפט לאשר צו מעצר מנהלי של שלושה חודשים כהישג ותקדים משפטי בתחום המעצרים המנהליים, במיוחד לאור העובדה כי בית המשפט קבע כי מעצרים מסוג זה אמורים להיות המקרה של החריג שבחריגים ולא ענין של שגרה וכי צריך לבחור אפיקים משפטיית הגונים אחרים."