מרכז עדאלה הגיש ערר על החלטת מח"ש שלא לחקור את הפיזור האלים של ההפגנה באום אל פחם בה נפצעו עשרות, בהם ראש העיר וחכ"ל יוסף ג'בארין

חומרי החקירה בתיק מאשרים כי המשטרה תכננה מראש להפעיל אמצעים מסכני חיים לצורך פיזור ההפגנה ולבצע מעצרים. מח"ש לא ביצעה פעולות חקירה בסיסיות על אף תיעוד של שימוש באלימות בניגוד להנחיות. מרכז עדאלה מצביע על ניגוד עניינים בהחלטת מח"ש שהתקבלה על דעת פרקליט המדינה שאמון על בחינת הערר נגדה.

מרכז עדאלה הגיש לפרקליטות המדינה ערר על החלטת מח"ש שלא לפתוח בחקירה נגד המשטרה על התנהלותה בהפגנה באום אל פחם שהתקיימה ב-26.2.2021. בהפגנה זו נפצעו ראש עיריית אום אל פחם ד״ר סמיר סובחי מחאמיד, חבר הכנסת לשעבר ד"ר יוסף ג'בארין ועשרות נוספים. בערר שהוגש ב-13.6.2022 באמצעות עו"ד עדי מנסור ממרכז עדאלה בשמם של ראש העיר וד"ר ג'בארין וכן עוד שלושה מפגינים נוספים שנפצעו בידי שוטרים, מתבקשת פרקליטות המדינה להורות על פתיחה בחקירה פלילית מיידית של האירוע, לפעול להעמדתם לדין של השוטרים המעורבים בתקיפה וכן להורות על פרסום הנחיות משטרתיות מעודכנות ובכלל זה על השימוש ביחידות מסתערבים במהלך הפגנות.

 

לקריאת הערר

 

ההפגנה המדוברת התקיימה במחאה נגד האלימות בחברה הערבית. לאחר תפילת יום השישי החלו לצעוד מעיר מפגינים כשהם נושאים 21 ארונות המסמלים את מספר הנרצחים בחברה הערבית לכיוון הכניסה לעיר. בין הכביש הראשי (65) לבין הכיכר שבכניסה לעיר המתינו למפגינים כוחות משטרה אשר פיזרו את ההפגנה באלימות.

 

ב-30.3.2021 הוגשה התלונה למח"ש, בה הוצגו שורת עדויות וסרטונים המצביעים על חשדות חמורים להתנהלות בלתי חוקית של כוחות המשטרה שהובילה לפציעתם של עשרות מפגינים, בהם גם פצוע אחד קשה שנזקק לניתוח בראשו. השתלשלות האירועים שתועדה בעשרות סרטונים שצולמו בידי מפגינים מן הקרקע וכן ממצלמות רחפנים שהיו במקום, מבססות חשד כי ניתנה הוראה לפזר את ההפגנה בכוח עוד בטרם החלה. כמו כן נראים בסרטונים אלה מקרים קשים של תקיפת מפגינים תוך שימוש בכוח בלתי סביר ואף באמצעים מסכני חיים.

 

לקריאת מידע נוסף על התלונה שהוגשה למח"ש ולצפייה בסרטונים מן האירוע

 

למרות הראיות החד משמעיות שהוגשו בתלונה, הודיעה מח"ש ב-23.11.2021 כי החליטה, על דעת פרקליט המדינה והמשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, כי אין מקום לפתוח בחקירה פלילית בנוגע להתנהלות השוטרים בהפגנה. מח"ש טענה בהחלטתה, כי ההפגנה היתה בלתי חוקית משום שלא קיבלה את האישורים הנדרשים מהמשטרה, וכן שהמפגינים נהגו באלימות כלפי השוטרים באופן שחייב את השוטרים לעשות שימוש בכוח, שלטענתה היה "סביר בנסיבות העניין". יחד עם זאת, מח"ש הודיעה כי "הוחלט להעביר את חומרי החקירה לדרגים הפיקודיים הבכירים במשטרת ישראל, לצורך בחינת התנהלותם הכוללת של השוטרים בהפגנה, לרבות בחינת הטענות בנוגע לחוסר הקשב וניסיונות ההידברות".

 

לקריאת תשובת מח"ש

 

לאחר עיון בחומרי החקירה, המאשרים את הטענות שבתלונה המקורית, מבססים חשדות קונקרטיים להפרת החוק והנחיות המשטרה, ומלמדים כי לא בוצעו פעולות חקירה בסיסיות לבירור החשדות, הגיש כעת מרכז עדאלה בשם המתלוננים את הערר לפרקליטות.

 

עיקר הטענות בערר

 

  • ניגוד עניינים - בראש ובראשונה נטען כי העובדה שהערר מוגש על פי חוק אל פרקליטות המדינה, למרות שהחלטת מח"ש נתקבלה על דעתו של ראש אותו גוף האמון על בירורו, מעידה על קיומו ניגוד עניינים מוסדי, הנוגד את העקרונות הבסיסיים של הצדק הטבעי ופוגע בזכות להליך הוגן.
     
  • אין יסוד לקבוע כי ההפגנה היתה בלתי חוקית – על פי החוק והפסיקה, אין כל הצדקה לטענה כי על המפגינים היה לבקש אישור לקיים את ההפגנה. מרכז עדאלה הדגיש כי גם לו היה ניתן ביסוס לקביעה כזו, אין פירושו של דבר שפיזורה האלים נעשה על פי חוק.

 

  • שימוש חסר הבחנה באמצעים מסכני חיים – הערר מפרט כיצד הראיות בתיק החקירה מצביעות על שימוש במכת"ז, רימוני הלם, כדורי ספוג וטייזר בניגוד לחוק. זאת, הן משום שבשעת הפעלת האמצעים הללו לא התקיימו הנסיבות המאפשרות זאת על פי הנחיות המשטרה, והן באופן השימוש שלהם.

 

  • המשטרה החליטה מראש לתקוף את המפגינים – דו"חות הפעולה של השוטרים מאשרים כי יידוי האבנים והתנגדות של אזרחים החלה רק לאחר שהמשטרה החלה לפזר את ההפגנה באלימות וללא התרעה מוקדמת.

 

  • הפעלת יחידת מסתערבים – המשטרה הפעילה באירוע את יחידת המסתערבים ימ"ס דרום, ועיון בחומרי החקירה מצביע כי ההחלטה שיחידה זו תבצע מעצרים התקבלה עוד בטרם ההפגנה החלה, ושמטרתם היתה לעצור "מפגינים מרכזיים" גם מבלי שיתעורר נגדם חשד לביצוע עבירה פלילית. מרכז עדאלה חזר בערר על עמדתו כי השימוש ביחידות המסתערבים לצורך דיכוי הפגנות אינו חוקי ונעשה בהיעדר ההסמכה הנדרשת בחוק.

 

  • מחדלי חקירה  - מח"ש לא בחנה את הטענות שהועלו בתלונה ולא חקרה מעורבים באירועים מלבד שני שוטרים שנתנו הודעות מבלי שנחקרו באזהרה. כמו כן מח״ש לא גבתה עדויות מעדים באופן מספק ולא ביצעה פעולות עצמאיות לחקירת האירוע, ובכלל זה בחינת עמידה בנוהל בעת שימוש במכת"ז, רימוני הלם וגז מדמיע. ההחלטה על סגירת התיק התקבלה בהעדר נתונים מספקים או ראיות מהימנות ובהתעלמות כמעט מוחלטת מטענותיהם של העוררים, באופן המעיד על מחדלי חקירה חמורים בתיק על אף חומרת המקרה ומשמעותו. 

 

לנוכח החשדות הכבדים שעולים מן הראיות בתיק החקירה, ולאור בחירתה של מח"ש להסתפק בבדיקה שטחית המתעלמת מהפרות בוטות של החוק, דרש מרכז עדאלה ממחלקת העררים בפרקליטות להורות על מח"ש לפתוח מיידית בחקירה פלילית ולפעול להעמדת השוטרים המעורבים לדין. עוד דרש מרכז עדאלה כי פרקליטות המדינה תורה על פרסום מיידי של כל הנהלים המשטרתיים הרלוונטיים לרבות על השימוש במסתערבים בהפגנות.

 

ראש עיריית אום אל פחם, ד״ר סמיר סובחי מחאמיד מסר: ״יותר מתמוהה החלטת מח״ש שלא לפתוח בחקירה על אף העובדות שהצגנו. אנו מבקשים שהצדק יעשה ויראה.״

 

עו"ד עדי מנסור ממרכז עדאלה מסר: "התוקפנות של המשטרה באירוע הזה אינה רק מעידה על יחסה של המשטרה אל האזרחים הערבים פלסטינים כאל אויב, אלא גם מהווה ביטוי ליחסי עליונות ולהפעלת מערכות חוק נפרדות על בסיס זהות אתנית ולאומית. סגירת תלונת מח״ש כנגד דיכוי אלים של מחאה לגיטימית ללא העמדה לדין, ומבלי שתתבצע חקירה ממשית הפכה כבר מזה שנים לנורמה. מדובר באותה תרבות הטיוח ומתן חסינות שזכתה לביקורת במסקנות ועדת אור שמעולם לא יושמו, ושממשיכה לקבל ביטוי גם בהכשר שניתן להרג של עשרות אזרחים פלסטינים בידי שוטרים, מבלי שמישהו אי פעם יועמד לדין."

 

חכ"ל ד"ר יוסף ג'בארין מסר: ״דו"חות הפעולה של השוטרים אשר נחשפו לפנינו מאשרים את מה שאמרנו בתלונה, כי המשטרה תכננה מראש לפזר באופן אלים את ההפגנה ותכננה גם מראש לבצע מעצרים באמצעות יחידת המסתערבים, וזאת ללא כל בסיס חוקי. העובדה כי עשרות מפגינים נפגעו ע״י השוטרים מוכיחה כי המשטרה תכננה למעשה לנקום במפגינים, אשר הפגינו נגדה במשך מספר שבועות בגלל אוזלת היד של המשטרה בטיפול בפשיעה בחברה הערבית. נמשיך במאבק שלנו נגד הפשיעה הגואה בחברה הערבית ונגד האלימות המשטרתית המסוכנת. השוטרים כוחניים כלפי המפגינים וחלשים מול גורמי הפשיעה.״

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדויות וסרטונים מצביעים על חשדות חמורים להתנהלות בלתי חוקית ואלימה של המשטרה בהפגנה באום אל פחם 30.3.2021

 

מח"ש החליטה לגנוז את התלונה על תקיפת משתתפי ההפגנה בה פצעו שוטרים עשרות מפגינים בהם ח"כ יוסף ג'בארין וראש עיריית אום אל פחם סמיר מחאמיד 24.11.2021

 

מרכז עדאלה למפכ"ל: הקמת יחידת המסתערבים החדשה המיועדת לפעול ביישובים הערביים איננה חוקית 1.9.2021